MalayEnglish (UK)

National

Tajuk penyelidikan/ Research title

Dana/funds

Nasionalisme, identiti  politik dan persoalan keselamatan dalam kalangan komuniti sempadan: kajian kes komuniti sempadan Sabah Timur (Esszone).

Universiti Malaysia Sabah

Kod: STD0005

Masyarakat Sempadan dan Keselamatan Nasional

Skim Geran Penyelidikan Eksplotari (ERGS)

ERGS0018-PK-1/2012

Pembangunan Ekonomi Perbatasan Malaysia-Indonesia :Pulau Sebatik (Fasa 2)

Universiti Utara Malaysia

Pembangunan Ekonomi Perbatasan Malaysia-Indonesia :Pulau Sebatik (Fasa 1)

Universiti Utara Malaysia

Keselamatan Perairan Sabah

Institusi Keselamatan Awam Malaysia(IPSOM) & Pusat Kajian Strategik dan Keselamatan Sabah (UMS)

Power Of Language’ Dan ‘Power Of Context’ Dalam Mengkonsepsikan Semula Teori Securitization di Malaysia

Kementerian Pengajian Tinggi, Malaysia.

Citra dan Aspirasi Sosio-Politik Komuniti Sempadan Esszone Sabah:Kajian Kes Komuniti Suluk Oleh Institut Kajian Dan Latihan Integrasi Nasional,

Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional, Jabatan Perdana Menteri.

Fakor Sejarah Dalam Tuntutan Bertindih Di Laut Sulawesi.

Kementerian Pengajian Tinggi, Malaysia.

Peranan Komuniti Sempadan Dalam Keselamatan Negara.

Kementerian Pengajian Tinggi, Malaysia.

Projek Penyelidikan Pilihan Raya Umum 2013.

Majlis Profesor Negara (MPN) & Institut Kajian Etnik Malaysia( KITA).

Kajian Literasi Politik Dalam Kalangan Belia Sabah (Pilihanraya Umum Ke-13).

Institut Kajian Etnik Malaysia (KITA), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).