PEMAKLUMAN PELANTIKAN PENGARAH PUSAT BAHARU / SEDIA ADA BERSERTA LOKASI PENEMPATAN PEJABAT

Pengumuman Daripada
: Pejabat Canselori
Subjek
: Pemakluman Pelantikan Pengarah Pusat Baharu/ Sedia Ada Berserta Lokasi Penempatan Pejabat