Pembangunan Ekonomi Perlu Selari dengan Pemuliharaan Biodiversiti

RABU, 27 SEPTEMBER - Keseimbangan berkenaan pemuliharaan biodiversiti di Sabah perlu ditangani dengan lebih efektif agar kekayaan biologi semula jadi dapat dipelihara.

Menurut Wakil Agensi Kerjasama Antarabangsa Jepun (JICA), Tomoko Miyagawa, pemuliharaan biodiversiti adalah isu yang sangat penting apabila perihal memelihara alam sekitar dan kepelbagaian biologi bertentangan dengan pembangunan ekonomi masa kini.

“Satu inisiatif baharu iaitu Matlamat Pembangunan Mampan (SDGS) telah dilancarkan dalam tempoh pelaksanaan selama 15 tahun iaitu sehingga tahun 2030 bagi tujuan melindungi, memulihara dan menggalakkan pembangunan ekosistem yang mampan, pengurusan hutan secara lestari serta pemuliharaan alam dan biodiversiti.

“Dalam hal ini, Program Latihan Negara Ketiga (TCTP) berkenaan pemuliharaan biodiversiti bersepadu yang telah dijalankan pada dua sesi sebelum ini dan diteruskan untuk sesi ketiga bermula tahun lalu (selama tiga tahun),” katanya.

Tomoko berkata demikian ketika berucap pada majlis penutupan TCTP 2017 di Institut Biologi Tropika dan Pemuliharaan (IBTP) Universiti Malaysia Sabah (UMS), kelmarin.

Sementara itu, Timbalan Naib Canselor UMS Profesor Dr. Shahril Yusof dalam ucapan perasmian program penutupan TCTP 2017 berkata, UMS mengalu-alukan alumni TCTP untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang pemuliharaan biodiversiti di peringkat ijazah sarjana dan ijazah kedoktoran (PhD).

“Saya percaya pengalaman anda beberapa minggu di Sabah masih terhad, disebabkan faktor cuaca yang tidak menentu, ada beberapa aktiviti yang tidak dapat dijalankan.

“UMS sentiasa mengalu-alukan kehadiran anda ke UMS pada masa akan datang dan saya juga menjemput para alumni TCTP untuk melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana dan PhD di sini,” ujarnya.

Pada majlis penutupan itu, kesemua peserta TCTP  menerima sijil daripada pihak IBTP selaku penganjur utama.

Turut hadir, Pemangku Pengarah IBTP, Profesor Madya Dr. Monica Suleiman dan Ketua Konsul Jepun di Pejabat Konsulat Jepun Kota Kinabalu, Hiroko Matsuo.