BENGKEL "PARTIAL LEAST SQUARE STRUCTURAL EQUATION MODELLING (PLS-SEM) USING SMARTPLS"

PENGUMUMAN DARIPADA:     FAKULTI KEWANGAN ANTARABANGSA LABUAN
SUBJEK:     BENGKEL "PARTIAL LEAST SQUARE STRUCTURAL EQUATION MODELLING (PLS-SEM) USING SMARTPLS"
 
Daftar Sekarang !https://goo.gl/forms/Ho59r21aWjGbclG03 )
Lawati ( www.ums.edu.my/fkal )