"INVITATION TO PERSATUAN PERUBATAN DESA SABAH (PERDESA) 10TH ANNUAL GENERAL MEETING"

Pengumuman Daripada
: Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan
Subjek
Invitation to Persatuan Perubatan Desa Sabah (PERDESA) 10th Annual General Meeting