"KUPI-KUPI SHARING SESSION WITH CEO@FACULTY FELLOW"

Pengumuman Daripada: Seksyen Jaringan Industri, Pusat Jaringan Industri dan Komuniti (CICN)

Subjek: Kupi-Kupi Sharing Session With CEO@FACULTY Fellow