PERKHIDMATAN TURNITIN KINI KEMBALI

Pengumuman Daripada: Perpustakaan UMS
Subjek: Perkhidmatan Turnitin Kini Kembali
 
 
Dengan sukacita mengumumkan bahawa perkhidmatan Turnitin kini boleh digunakan.