MAKLUMAN BERKENAAN TARIKH AKHIR UNTUK PENGHANTARAN BORANG-BORANG KEWANGAN PROJEK PENYELIDIKAN BAGI TUJUAN PENUTUPAN AKAUN TAHUNAN UMS TAHUN 2019

PENGUMUMAN DARIPADA: PUSAT PENGURUSAN PENYELIDIKAN DAN INOVASI
SUBJEK: MAKLUMAN BERKENAAN TARIKH AKHIR UNTUK PENGHANTARAN BORANG-BORANG KEWANGAN PROJEK PENYELIDIKAN BAGI TUJUAN PENUTUPAN AKAUN TAHUNAN UMS TAHUN 2019
 
Assalamualaikum & Salam Sejahtera Y.Brs. Prof./Dr.,
 
Dengan segala hormat perkara di atas adalah dirujuk dan Surat Pekeliling Bendahari Bil. 1 Tahun 2019 berhubung Panduan Penutupan Akaun di Pusat Tanggungjawab bagi tahun berakhir 31 Disember 2019 adalah berkaitan.
 
Adalah dimaklumkan bahawa berikut adalah merupakan tarikh akhir untuk penghantaran borang-borang kewangan projek penyelidikan kepada PPPI bagi tujuan penutupan akaun tahunan UMS tersebut:

Bil.

Perkara

Jenis Borang yang Terlibat

Tarikh Akhir ke PPPI

1.     

Mengemukakan permohonan bayaran gaji Pembantu Penyelidik (RA/GRA) tahun 2019

R9

25 November 2019

(Isnin)

2.     

Mengemukakan permohonan tuntutan perjalanan / elaun / tuntutan pelbagai bagi Penyelidik

R6

2 Disember 2019

(Isnin)

3.     

Mengemukakan permohonan pengeluaran Pesanan Rasmi (LPO) tahun 2019

R7

7 Oktober 2019

(Isnin)

4.     

Mengemukakan permohonan pendahuluan diri dan pendahuluan pelbagai kakitangan

R5

2 Disember 2019

(Isnin)

 

Permohonan pendahuluan bagi tempoh 10 Disember 2019 hingga 10 Januari 2020 adalah dibekukan

5.     

Mengemukakan laporan pendahuluan / tuntutan perjalanan bagi pendahuluan diri dan pendahuluan pelbagai kakitangan yang telah diluluskan

R5

2 Disember 2019

(Isnin)

6.     

*Mengemukakan pembayaran bil dan inbois daripada pembekal tahun 2019 yang menggunakan geran penyelidikan

LPO

9 Disember 2019

(Isnin)

7.     

*Mengemukakan pengesahan penyata perbelanjaan penyelidikan (penyata tersebut akan mula diedarkan oleh pihak Bendahari kepada Ketua Penyelidik selewat-lewatnya pada 7 Oktober 2019 (Isnin))

BEN/PC/03

15 November 2019

(Jumaat)

*Boleh dikemukakan terus ke Zon Operasi Kewangan PPI (u.p.: Pn. Ammysiah Severinus, Penolong Bendahari Kanan)

Sehubungan itu, jasa baik Y.Bhg. Prof./Datuk/Datin/Dr./Tuan/Puan adalah dipohon agar dapat membuat perancangan dengan sebaiknya dan mengambil tindakan yang sewajarnya.

Segala jasa baik dan perhatian Y.Bhg. Prof./Datuk/Datin/Dr./Tuan/Puan dalam perkara ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan jutaan terima kasih.

Sekian.