Ahli Senat

PENGERUSI
Profesor Datuk Dr. D Kamarudin D Mudin
Naib Canselor
  AHLI-AHLI
Profesor Dr. Rasid Mail
Timbalan Naib Canselor
(Akademik & Antarabangsa)
Profesor Dr. Shahril Yusof
Timbalan Naib Canselor
(Penyelidikan & Inovasi)
Profesor Dr. Ismail Ali
Timbalan Naib Canselor
(Hal Ehwal Pelajar & Alumni)
AHLI-AHLI
Profesor Dr. Murnizam  Hj. Halik 
Pengarah,
UMS Kampus Antarabangsa Labuan
Profesor Dr. Hjh. Arsiah Hj. Bahron 
Dekan,
Pusat Pengajian Pascasiswazah
Profesor Dr. Ismail Ibrahim
Dekan,
Fakulti Kemanusiaan, Seni & Warisan
AHLI-AHLI
Profesor Madya Dr. Saafie Salleh
Dekan,
Fakulti Pertanian Lestari
Profesor Ts. Dr. Sharifudin Md. Shaarani
Dekan,
Fakulti Sains Makanan & Pemakanan
Profesor Dr. Mohd Dahlan Hj. A. Malek
Dekan
Fakulti Psikologi & Pendidikan
AHLI-AHLI
Profesor Dr. Mohammad Saffree bin Jeffree
Dekan,
Fakulti Perubatan & Sains Kesihatan
Profesor Madya Dr Raman Noordin
Dekan,
Fakulti Perniagaan, Ekonomi & Perakaunan
Profesor Madya Dr. Ag. Asri Ag. Ibrahim
Dekan,
Fakulti Komputeran & Informatik
AHLI-AHLI
Profesor Dr. Jualang @ Azlan Abdullah bin Gansau
Dekan,
Pusat Penataran Ilmu & Bahasa
Profesor Dr. Baba Musta
Dekan,
Fakulti Sains & Sumber Alam
Profesor Madya Dr. Zaiton Osman
Dekan,
Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan
AHLI-AHLI
Profesor Ir. Dr. Abdul Karim Mirasa
Dekan,
Fakulti Kejuruteraan
Profesor Dr. Rossita Shapawi
Pengarah,
Institut Penyelidikan Marin Borneo
Profesor Madya Dr. Monica Suleiman
Pengarah,
Institut Biologi Tropika & Antarabangsa
AHLI-AHLI
Dr. Zarina Amin
Pengarah,
Institut Penyelidikan Bioteknologi
Profesor Madya Dr. Stephen Laison Sondoh Jr.
Pengarah,
Pusat Luar UMS
Profesor Madya Dr. Sazmal Effendi Arshad
Pengarah,
Pusat Persediaan Sains & Teknologi
AHLI-AHLI
Profesor Dr. Vincent Pang
Pengarah,
Pusat Kecemerlangan Pengajaran & Kualiti Akademik
Profesor Dr. Fong Soon Fook
Pengarah,
Pusat E-Pembelajaran
Dr. Hasnol Noordin
Pengarah,
Pusat Kokurikulum & Pemajuan Pelajar
PROFESOR
Profesor Dr. Marcus Jopony
Fakulti Sains & Sumber Alam
Profesor Dr. Awang Bono
Fakulti Kejuruteraan
 
EX-OFFICIO
Puan Vina Zahriani Yusof
Pendaftar
Puan Zallifah Shadan
Bendahari

 

Encik Zawawi Tiyunin

Ketua Pustakawan
DIKO-OPT
Profesor Dr. Ho Chong Mun
Pengarah,
Pusat Pengantarabangsaan dan Penglibatan Global