Bahasa MelayuEnglish (UK)

Pencapaian

  • Telah mendapat geran penyelidikan berjumlah lebih daripada RM 1 juta (sejak 2012).
  • Menghasilkan lebih daripada 80 penerbitan jurnal berindeks.
  • Mengeluarkan lebih daripada 50 orang pelajar pasca secara penyelidikan.
  • Menyertai dan memenangi anugerah di pertandingan antarabangsa dan kebangsaan.
  • Telah menganjurkan 3 persidangan antarabangsa IEEE (AIMS2013, ICCST2014 dan ICAIET2014).