Visi

Bertekad menjadi sebuah pusat yang inovatif dan bertaraf dunia.

MISI

Memperkasa agenda kebolehpasaran graduan UMS melalui pelaksanaan program intervensi, latihan pembangunan kerjaya, keusahawanan pelajar dan kolaborasi dengan industri serta meningkatkan keterlihatan alumni.

OBJEKTIF

1. Meneroka peluang dan platform kerjasama dengan pemegang taruh bagi memperkasakan agenda kebolehpasaran graduan dan keterlihatan alumni.

2. Mempersiapkan bakal graduan dengan elemen kebolehpasaran yang sejajar dengan kehendak industri semasa.

3. Membudayakan elemen keusahawanan dalam sikap dan peribadi pelajar. 

4. Menyediakan perkhidmatan kaunseling dan bimbingan kerjaya untuk melahirkan graduan yang holistik dalam pemilihan kerjaya.