MalayEnglish (UK)

 

sejarah penubuhan pusat alumni

Utama > Pengenalan > Sejarah Penubuhan

 

Universiti Malaysia Sabah (UMS) telah ditubuhkan pada 24 November 1994. Sejak itu telah terdapat pelbagai perubahan yang telah dikecapi, sama ada dari segi bilangan pelajar, pensyarah dan kakitangan, termasuk juga infrastruktur kemudahan bangunan dan tadbir urus, bilangan kursus serta program pengajian yang ditawarkan dan sebagainya. Satu perkara penting daripada perubahan ini dan motif utama wujudnya sesuatu universiti ialah pertambahan bilangan graduan yang mampu dikeluarkan oleh sesebuah universiti berkenaan. Dari tahun ke tahun jumlah graduan yang berjaya dikeluarkan oleh UMS semakin bertambah, yang kini telah pun mencecah angka 60,000 graduan yang lebih dikenali sebagai ALUMNI. Atas dasar itulah Pusat Alumni UMS ditubuhkan dengan tujuan mengumpul kembali Alumni UMS sebanyak mungkin yang secara automatiknya semua pelajar dan/atau graduan adalah sebagai ahli dalam kelompok ALUMNI UMS tersebut.

Peranan Alumni banyak dikaitkan dengan pembangunan dan kemajuan yang wujud di institusi di mana mereka belajar atau dipanggil juga "Alma Mater". Secara dasarnya, seseorang pelajar yang telah menamatkan pengajian dan mendapat sebarang pengiktirafan dari sesuatu universiti itu bukanlah bermakna peranan dan tanggungjawab terhadap Alma Maternya turut tamat di situ sahaja. Maka, pelbagai sumbangan yang boleh diberikan kembali kepada Alma Mater seperti membantu dalam meningkatkan kualiti, imej, pendidikan dan kebajikan universiti tersebut. Seperti di universiti-universiti lain, ternyata bekas pelajarnya (ALUMNI) telah mampu membangunkan universitinya dalam pelbagai aspek dari masa ke semasa demi manfaat bersama.

Adalah menjadi norma dalam landskap pengajian tinggi global bahawa ALUMNI sesebuah ALMA MATER, hendaklah ditadbir urus secara yang terbaik, efektif dan sistematik. Maka, satu anjakan paradigma yang diambil oleh UMS dalam usaha memantapkan ALUMNI sebagai aset berharga ini iaitu melalui perlantikan Pengarah Alumni (mulai tahun 2012), pencarian ikon-ikon cemerlang dalam kalangan Alumni UMS (mulai tahun 2017) dan pelancaran Model Alumni Inspirasiku (AI 1.0) pada 22 Januari 2018.

Ini sekaligus merupakan pengiktirafan kepada ALUMNI yang berperanan dalam mengarus-perdana ekuiti jenama UMS sebagai salah sebuah IPTA yang unggul di Malaysia, seterusnya menobatkan kecemerlangan Alma Mater, serta aspirasi jangkauan global (pengantarabangsaan) dalam reputasi Alma Mater melalui mobiliti mereka.

Kini kepentingan pusat ini semakin lebih dirasakan kerana skop definisi "ALUMNI: sesiapa yang pernah mendaftar dan/atau menjadi graduan UMS" serta juga "penerima-penerima anugerah khas/kehormat oleh UMS". Ini bermakna, dalam skop UMS Alumni terdiri daripada graduan dalam program prasiswazah (yang mana kumpulan ini membentuk majoriti), program pascasiswazah dan juga kalangan kenamaan mahupun individu tersohor sebagai penerima ijazah kehormat dari UMS, yang disampaikan dalam majlis-majlis konvokesyen universiti setiap tahun.

Pusat Alumni pula bermakna ALUMNI ada suatu tempat atau platform di dalam UMS. Ia mencerminkan tiada pemisah antara ALUMNI dengan ALMA MATER (UMS). Alumni ada tempat dan harus terus menjiwai kehidupan serta ekosistem kampus. Sense dan feel ini mampu dijadikan pemangkin kepada rasa kekitaan (sense of belonging), sumbangan dan seterusnya memperkasakan UMS secara berterusan. Alumni juga adalah "duta" atau ejen dan imej kecemerlangan UMS di mata masyarakat, serta juga penting dalam pembangunan Alumni sendiri ke arah mencapai objektif dan fungsi UMS sebagai salah sebuah Universiti Awam komprehensif di Malaysia.

 

footer wave