F . A . Q

Here is your solution

Frequently Asked Questions

Siapakah Auditee?
Auditee merujuk kepada JAFPIB yang bertanggungjawab terhadap pengurusan sesuatu objek auditan atau pihak yang diaudit.
Image