BahasaMelayuEnglish (UK)

ACCOUNT MANAGEMENT

3. BAHAGIAN PENGURUSAN AKAUN

    Fungsi Utama :

 

    3.1 Sektor Pengurusan Hasil Dan Tunai

 • Penyediaan inbois kepada penghutang (Pelajar/seminar/Persidangan dan lain-lain).
 • Penyediaan nota debit kepada penghutang (Kakitangan UMS).
 • Memantau inbois dan nota debit yang dikeluarkan dibayar dalam tempoh masa ditetapkan.
 • Mengendali aktiviti sewaan harian primis, ruang atau peralatan Universiti.
 • Kutipan hutang yang tertungak.
 • Mengurus peruntukan hutang ragu dan hutang lapuk
 • Mengeluarkan resit bagi terimaan-terimaan Universiti melalui kaunter terimaan (Sistem SAGA dan Sistem Kewangan Maklumat Pelajar).
 • Mengurus aktiviti penghantaran terimaan ke dalam akaun bank.
 • Menyediaankan penyata penyesuaian bank bulanan bagi Universiti.
 • Rekod penggunaan pengurusan resit.

 

STAF BAHAGIAN PENGURUSAN AKAUN

NAME POSITION TELEPHONE
Saima Ismail (W52) Timbalan Bendahari Kanan 088-320000 samb.1056

SEKTOR PENGURUSAN HASIL DAN TUNAI

Siti Khadizah Binti Yaakub (W44) Penolong Bendahari Kanan 088-320000 samb.1129

Seksyen Terimaan & Pengurusan Hasil

Eldeon John Baptish (W44) Penolong Bendahari Kanan 088-320000 samb.1300

Unit Pengurusan Tunai

Oliver Robert (W26) Ketua P/Tadbir Kewangan 088-320000 samb.1268
Unit Kaunter & Terimaan
Mohd Yusri Bin Mohamed (W19) P/Tadbir Kewangan 088-320000 samb.1268

Seksyen Kutipan dan Kawalan Penghutang

Johnson Yong Thau Sze (W41) Penolong Bendahari 088-320000 samb.1307
Echristella Geordie Akup (W29) Penolong Akauntan 088-320000 samb.1314

Unit Hasil Sewaan

Carletus Paddy (W19) P/Tadbir Kewangan 088-320000 samb.1076
Unit Kutipan & Kawalan Penghutang
Mohamad Shazrien Bin Rabahim (W19) Pembantu Akauntan 088-320000 samb.1076

 

    3.2 Sektor Pengurusan Akaun

 • Pelarasan Jernal.
 • Penutupan Akaun Universiti.
 • Penutupan Akaun Amanah (Bulanan).
 • Penutupan Akaun Projek
 • Penyesuaian Akaun PcGL.
 • Permohonan Akaun Amanah

 

STAF BAHAGIAN PENGURUSAN AKAUN

 

NAMA JAWATAN TELEFON
Shahrina Sharnie Binti Satar (W44) Akauntan Kanan 088-320000 samb.1577

Seksyen Akaun & Pelaporan

Roslin Binti Omar (W29) Penolong Akauntan 088-320000 samb.1461

Unit Akaun

Noorattyzah Panny Binti Derasin (W29) Penolong Akauntan 088-320000 samb.1301

Unit Pelaporan

Patricia Salunda (W22) Pembantu Akauntan Kanan 088-320000 samb.1301

Seksyen Pengurusan Akaun Amanah

Sharron Lydia Chia (W41) Penolong Bendahari 088-320000 samb.1305
Erniza Zamanhuri (W29) Penolong Akauntan 088-320000 samb.1721
Nordiyanna Binti Baharuddin (W19) Pembantu Akauntan 088-320000 samb.1721

Unit Cukai & SST

Fauziah Abd. Murat (W19) P/Tadbir Kewangan 088-320000 samb.2284

 

STAF SEKTOR PENGURUSAN BAYARAN

 

NAMA JAWATAN TELEFON
Suzie Binti Mohamad (W44) Penolong Bendahari Kanan 088-320000 samb.1346

Seksyen Perkhidmatan Kakitangan

Terence Timoty Sibini (W32) Penolong Akauntan Kanan 088-320000 samb.1449

Unit Elaun & Kemudahan

Hazmi Bin Janulih (W29) Penolong Akauntan 088-320000 samb.1442
Norazilah Binti Tuman (W19) Pembantu Akauntan 088-320000 samb.1435
Unit Gaji & Elaun
Norfaizan Binti Jaya (W22) Pembantu Akauntan Kanan 088-320000 samb.1179
Sabariah Binti Bulug (W19) P/Tadbir Kewangan 088-320000 samb.1380
Aterius Bin Atee (W19) P/Tadbir Kewangan 088-320000 samb.1380

Seksyen Perkhidmatan Bayaran

Azmin Bin Januin (W32) Penolong Akauntan Kanan 088-320000 samb.1386
Clare Julius (W29) Penolong Akauntan 088-320000 samb.1334

Unit Cek & Eft

Zirah John Siapat (W22) P/Tadbir Kewangan Kanan 088-320000 samb.1139

Unit Operasi

Dayang-Dayang Rohaina Binti Datu Aliuddin (W19) Pembantu Akauntan 088-320000 samb.1050
Unit Rekod & Kaunter
Remmy Lazarus (W19) Pembantu Akauntan 088-320000 samb.