BahasaMelayuEnglish (UK)

ADMINISTRATION AND MANAGEMENT SERVICES DIVISION

BAHAGIAN PERKHIDMATAN PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN.

Fungsi Utama :

 

    1.1 Sektor Pentadbiran Am

 •         Mengurus Pentadbiran Sistem Fail Jabatan.
 •         Merekod surat masuk dan keluar.
 •         Mengurus rekod cuti dan kehadiran.
 •         Mengurus hal ehwal latihan kakitangan .
 •         Menguruskan proses perjawatan dan sumber manusia jabatan.
 •         Menguruskan hal ehwal Pentadbiran Jabatan.
 •         Menyelenggara dan membuat penyesuaian buku vot jabatan.
 •         Mengeluarkan pesanan rasmi jabatan.
 •         Merekod dan menyelenggara aset, inventori dan stor jabatan.
 •         Menyediakan waran perjalanan jabatan.
 •         Menyelenggara Panjar wang Runcit jabatan.
 •         Menguruskan perolehan dan bayaran jabatan.
 •         Menguruskan aduan kerosakan jabatan.

 

SENARAI STAF SEKTOR PENTADBIRAN AM ::

NAMA JAWATAN TELEFON
Zallifah Shadan (VU7) Bendahari 088-320000 Samb. -
Wendy Induk (N41) Penolong Pendaftar 088-320000 Samb.1048
Noor Azmawati Binti Noorzain (N29) Setiausaha Pejabat 088-320000 Samb.1419
Hapsah Aman (N22) Pembantu Tadbir (P/O) Kanan 088-320000 Samb.1114
Ayu Jumah (N22) Pembantu Tadbir (P/O) Kanan 088-320000 Samb.1014
Hazlinah Binti Nasruddin (N19) P/Tadbir (PO) 088-320000 Samb.1168
Shelly Juanis (N19) P/Tadbir (PO) 088-320000 Samb.1148
Noor Razilah Binti Abdul Rahman (N19) P/Tadbir (PO) 088-320000 Samb.-
Freddino Marrino Chan     (N19) P/Tadbir (PO) 088-320000 Samb.-
Ricardo Nic Jially (N19) P/Tadbir (PO) 088-320000 Samb.-
Pazil Bin Teek Pemandu 088-320000 Samb.1043

 

    1.2 Sektor Kawalan Dan Pemantauan

 •         Urusetia Jawatankuasa Tetap Kewangan .
 •         Menyemak keputusan / Perakuan Jawantankuasa Tetap Kewangan untuk Kelulusan di peringkat lembaga Pengarah Universiti.
 •         Membantu Dalam Hal Ehwal berkaitan kawalan dan Pemantauan terhadap Pekeliling Perbendaharaan dan  Surat Pekeliling Perbendaharaan.
 •         Membantu dalam hal ehwal berkaitan kawalan dan pemantauan terhadap Pekeliling dan Surat Pekeliling Perbendaharaan.
 •         Menyediakan ulasan terhadap laporan-laporan audit dalam dan luar.
 •         Merekod dan memfail laporan-laporan audit dalam dan luar.
 •         Melaksanakan keputusan-keputusan mesyuarat dan kelulusan jawatankuasa yang berkaitan dengan peraturan kewangan dan perakunan UMS.

 

STAF SEKTOR KAWALAN DAN PEMANTAUAN ::

NAMA                                 JAWATAN TELEFON
Mohamad Edrus Bin Othman Timbalan Bendahari Kanan 088-320000 Samb.1052
Siti Aisah Binti Ismail Penolong bendahari Kanan 088-320000 Samb.1100
Musharrifa Seema Binti Mustapha Penolong bendahari 088-320000 Samb.1329
Rahma Wati Bte Rahman Penolong Akauntan 088-320000 Samb.1149
Arfan Bin Acha Penolong Akauntan 088-320000 Samb.1180
Jipin Bin Helion @ Liyun Pembantu Akauntan Kanan 088-320000 Samb.1155
Hazlinah Binti Bakrin Pembantu Akuantan 088-320000 Samb.1180

 

   

                    

    1.3 Sektor Pengurusan Sistem Maklumat Kewangan Dan Perakaunan

 •         Pendaftaran pengguna Sistem Kewangan dan Perakaunan.
 •         Penamatan pengguna Sistem Maklumat Kewangan dan Perakaunan.
 •         Penyediaan Latihan kakitangan Sistem Maklumat Kewangan dan Perakaunan.
 •         Pengurusan Pentadbiran Sistem Maklumat Kewangan dan Perakaunan.
 •         Khidmat Pelanggan Sistem Maklumat Kewangan dan Perakaunan.

 

STAF SEKTOR PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN DAN PERAKAUNAN ::

NAMA     JAWATAN TELEFON
Saini Binti Mohilap Penolong Bendahari 088-320000 Samb.1096
Ikhwan Bin Edinin Penolong Pegawai Teknologi Maklumat 088-320000 Samb.3592
Elizer Ezral Bin Dunsing P/Tadbir Kewangan 088-320000 Samb.1135