Bursar Circular

BIL.    KETERANGAN MUAT TURUN
Bil 1/2013 Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Universiti Malaysia Sabah Bagi Tahun 2013 Upload
Bil 2/2013 Garis Panduan Peraturan Mengenai Kad Kredit Korporat UMS Upload
Bil 3/2013 Peraturan Kewangan & Perakaunan UMS (Bayaran) 2013 Upload
Bil 4/2013 Penjenisan Kod Bagi Hasil dan Belanja Universiti Malaysia Sabah Upload