BahasaMelayuEnglish (UK)

FORMS USED

Seksyen Tajuk Muat turun
Sektor Pengurusan Sistem Maklumat Kewangan & Perakaunan Borang Pendaftaran/Pengemaskinian Capaian Sistem Kewangan Upload
Sektor Pengurusan Harta Dan Risiko Borang Pendaftaran Sistem i-Aset Upload
Seksyen Kutipan dan Kawalan Penghutang Borang Permohonan sewaan ruang UMS Upload
  Borang Tuntutan Cagaran sewaan UMS Upload
  Borang Arahan Pengeluaran Inbois Upload
  Borang Pengesahan Bayaran Upload
Seksyen Perkhidmatan Kakitangan Borang Permohonan Pendahuluan diri Upload
  Borang Permohonan Pendahuluan Pelbagai Upload
  Borang Pelarasan Pendahuluan Pelbagai Upload
  Borang Tuntutan Perjalanan Upload
  Borang Tuntutan Kerja Lebih Masa (OT) Upload
  Borang Pinjaman Komputer & Telefon Pintar Upload
  Borang Pinjaman Kenderaan Upload
Sektor Bayaran - Bayaran Suci Hati Borang Permohonan Bayaran Suci Hati – Pusat Tanggungjawab Upload
  Borang Permohonan Bayaran Suci Hati - Pegawai Pembayar Upload
  Kronologi Tuntutan Bayaran Suci Hati Upload
Seksyen Pengurusan Akaun Amanah Borang Permohonan Penubuhan Akaun Amanah Upload
  Surat Ikatan Akaun Amanah Universiti Upload
  Borang Pengesahan Status Akaun Amanah Upload
  Surat Perakuan Pemegang Amanah Upload
  Lampiran A – Surat Iringan Upload
  Lampiran B – Format Surat Lantikan Pemegang Amanah Upload
Sektor Pengurusan Perolehan Borang Permohonan MITI  Upload
  Borang PU 02 Upload
  Borang BEN PU 03 Upload
  Borang BEN PU 04 Upload
  Contoh Borang Spesifikasi Upload
  Contoh Jadual Harga Upload
  24 Senarai Kod Bidang Pembekal Upload
  Borang Perakuan PTJ Upload
  Borang Penilaian Prestasi Pembekal Upload
  Borang Pengesahan Bendahari Upload