BahasaMelayuEnglish (UK)

BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN

2. BAHAGIANPENGURUSAN KEWANGAN

    Fungsi Utama :

 

    2.1    Sektor Pengurusan Perolehan

 • Pendaftaran Pembekal / Kontraktor
 • Permohonan Perolehan Bekalan dan Perkhidmatan di Pusat Tanggungjawab.
 • Pembelian terus Bekalan dan Perkhidmatan.
 • Urusetia Mesyuarat JK pembukaan Tender / Sebutharga.
 • Unit Pendaftaran Kontraktor dan Panggilan Tender / Sebutharga.
 • Mengurus Penjualan Dokumen dan Proses Pemanggilan Tender dan sebutharga.
 • Menguruskan sesi lawatan Tapak / taklimat tender / Sebutharga UMS.
 • Menerima dan menyimpan Dokumen tawaran Sebutharga yang telah dibuka dan menguruskan proses penilaian teknikal dan harga.
 • Menyediakan kertas kerja untuk mesyuarat Jawatankuasa Pemilihan sebutharga UMS; Mesyuarat Surat Niat, Menyediakan Surat Tawaran dan Dokumen Kontrak bagi Sebutharga UMS.
 • Menyelenggara rekod cagaran diterima bagi Sebutharga dan Penilaian Prestasi Pembekal/Kontraktor.
 • Menguatkuasakan Penerimaan Bekalan / Perkhidmatan / Kerja mengikut syarat-syarat kontrak.
 • Mengurus Perolehan Sebutharga MTO bagi bekalan UMS (secara tender / sebutharga).
 • Mengurus Tender Pusat.
 • Merancang Proses Tender Tahunan.
 • Urusetia Penilaian Teknikal dan Kewangan.
 • Urusetia jawatankuasa Lembaga Perolehan Tender.
 • Mengeluarkan surat Niat dan surat Setujuterima.
 • Memantau pengambilan surat setujuterima dalam tempoh 14 hari.
 • Memantau syarikat mengembalikanCagaran atau Polisi Insurans dalam tempoh.
 • Memantau Proses tandatangan dokumen Perjanjian Tender.
 • Urusetia Perolehan Pengangkutan (MTO) bekalan UMS.

 

STAF SEKTOR PENGURUSAN PEROLEHAN

NAMA JAWATAN TELEFON
Mat Sah Ajuh (W48) Timbalan Bendahari 088-320000 Samb.1102
Nasil Bin Adadin (W41) Penolong Bendahari 088-320000 Samb.1325
Yuslinah Binti Almuddin (W41) Penolong Bendahari 088-320000 Samb.1306

SEKSYEN PENGURUSAN MESYUARAT TENDER & SEBUTHARGA

Aizel Binti Benjamin (W29) Penolong Akauntan 088-320000 Samb.1632
Fender Judas (W19) Pembantu Akauntan 088-320000 Samb.1632

SEKSYEN PEMANTAUAN KONTRAK

Laura Jeffred (W29) Penolong Akauntan 088-320000 Samb.1349
Diana Sinun (W19) P/Tadbir Kewangan 088-320000 Samb.1440
Andyboy Jeffry Chin (W19) P/Tadbir Kewangan 088-320000 Samb.1439

SEKSYEN PENGURUSAN PEROLEHAN

Azira Binti Asrin (W29) Penolong Akauntan 088-320000 Samb.1440
Mohd Hyaizrul Bin Mohd Yassin (W19) P/Tadbir Kewangan 088-320000 Samb.1632

SEKSYEN PENTADBIRAN PEROLEHAN

Suriani Binti Saini (W19) P/Tadbir Kewangan 088-320000 Samb.1440
Mariana @ Musliha Bte Mukadis (W19) Pembantu Akauntan 088-320000 Samb.1439

 

    2.2 Sektor Pengurusan Belanjawan

 • Penyediaan agihan peruntukan pusat tanggungjawab. 
 • Penyediaan perjanjian program pusat tanggungjawab.
 • Penyediaan waran pindaan peruntukan.
 • Penyediaan waran tambahan peruntukan / One-Off.
 •  

STAF SEKTOR PENGURUSAN BELANJAWAN

NAMA JAWATAN TELEFON
Roslinah Binti Md. Salleh (W44) Penolong Bendahari Kanan 088-320000 Samb.1040
Grace Richard (W41) Penolong Bendahari 088-320000 Samb.1356
Mohd Fadely Chin (W32) Penolong Akauntan Kanan 088-320000 Samb.1724
Mohummad Firdaus Bin Jaafar (W29) Penolong Akauntan 088-320000 Samb.1269
Noor Azizan (W29) Penolong Akauntan 088-320000 Samb.
Arianah Binti Karim (W29) Penolong Akauntan 088-320000 Samb.
Chavrina Lim Ai Fei (W19) Pembantu Akauntan 088-320000 Samb.
 
    2.3 Sektor Pengurusan Harta & Risiko
 • Menguruskan Aset Universiti
 • Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Aset Universiti
 • Pengurusan Hartanah
 • Pengurusan Insurans & Risiko

 

STAF SEKTOR PENGURUSAN HARTA & RISIKO

NAMA JAWATAN TELEFON
Mohamad Edrus Bin Othman (W52) Timbalan Pendaftar Kanan  088-320000 Samb.1052
Nazrah Binti Umdan (W41) Penolong Bendahari 088-320000 Samb.1722
Rahmat Bin Kasmin (W29) Penolong Akauntan 088-320000 Samb.1330
Rusdi Bin Awang (W29) Penolong Akauntan 088-320000 Samb.1369
Derma Binti Maludin (W19) Pembantu Akauntan 088-320000 Samb.1369
Norhayati Binti Mohammad (W19) P/Tadbir Kewangan 088-320000 Samb.1723