BahasaMelayuEnglish (UK)

AKTA DAN PERATURAN

Bil.  Perkara Muat Turun 
1. Akta 762   Upload
2. P.U.(A) 56 - Peraturan-Peraturan Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pindaan) 2015  Upload
3. P.U.(A) 57 - Perintah Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pembekalan DiKecualikan) (Pindaan) 2015  Upload
4. P.U.(A) 58 - Perintah Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pembekalan BerkadarSifar) (Pindaan) 2015  Upload
 5.  P.U.(A) 59 - Perintah Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pelepasan) (Pindaan) 2015  Upload
6. P.U.(A) 190 - Peraturan-Peraturan Cukai Barang Dan Perkhimatan 2014  Upload
7. P.U.(A) 271 - Perintah Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pembekalan Dikecualikan) 2014  Upload
8. P.U(A) 272 - Perintah Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pembekalan Berkadar Sifar) 2014  Upload
9. P.U.(A) 273 - Perintah Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pelepasan) 2014  Upload
10. P.U.(A) 290 - Perintah Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pembekalan Berkadar Sifar)(Pindaan)(No.2) 2015  Upload
11. P.U.(A) 291 - Perintah Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pelepasan)(Pindaan)(No.2) 2015  Upload
12. P.U.(A) 292 - Perintah Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pembekalan Dikecualikan)(Pindaan)(No.2) 2015  Upload
13. Senarai Ubat Penting kebangsaan Kementerian Kesihatan Yang Diluluskan Oleh Menteri Kewangan Di Bawah Butiran 2, Jadual Pertama, Perintah Cukai Barang Dan Perkhidmatan (Pembekalan Berkadar Sifar) 2014  Upload