Kadar Sewaan Ruangan dan Kemudahan UMS

 

tr>

KADAR SEWAAN RUANG DAN KEMUDAHAN UNIVERSITI MALAYSIA SABAH

Perkara Muat Turun
Kadar Baru PKPP,JTMK,FPP,FPEP,Canselori,IPMB,HEP,FSSA,DBayu,Perpustakaan -kadar baharu ini telah diluluskan dalam Mesyuarat JTK Bil 1/2015 (54) pada 12 Februari 2015 Upload
Kadar Baru Bahagian Perhubungan Korporat (BPK) / Fakulti Kejuruteraan (FKJ) / Fakulti Sains dan Sumber Alam (FSSA) -kadar baharu ini telah diluluskan dalam Mesyuarat JTK Bil 4/2015 (57) pada 17 Disember 2015 Upload
Kadar Tambahan (Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa) Upload
Kadar Tambahan (Pusat Pengajian Pascasiswazah dan Ruang di UMS Kampus Antarabangsa Labuan) Upload

Tambahan Senarai Kadar Sewa Ruang Dan Kemudahan di (Kolej Kediaman Tun Fuad & Tun Mustapha)

 Upload

Kadar Tambahan (SPL)

 Upload

Kadar Sewa bagi Ruang dan Kemudahan UMS - Kadar sewaan ruang meliputi di Canselori, Bendahari, SPTA, SPPS, SPS, SSMP, SPL, SST, SPE, SPU, PKPP, Pasca, IPMB, Unit Sukan, UMTP, UMS-kal, RMEC, JPP, BPA dan Perpustakaan.

Upload

Pindaan Kadar Sewa Ruang dan Kemudahan di Pusat Pendidikan Perubatan Desa Sikuati Kudat (UMS)

 Upload

Tambahan Senarai Kadar Sewaan Ruang Dan Kemudahan Di (IPB & PPI)

 Upload

Pindaan Kadar Sewa Ruang Dan Kemudahan Di Kampus Universiti Malaysia Sabah - Pusat Pendidikan Perubatan Desa (RMEC) UMS Sikuati, Kudat

 Upload

Pindaan Kadar Sewa Ruang Dan Kemudahan Di Kampus Universiti Malaysia Sabah - Jabatan Hal Ehwal Pelajar

 Upload

Pindaan Kadar Sewa Ruang Dan Kemudahan Di Kampus Universiti Malaysia Sabah - JTMK Dan Bahagian Keselamatan

 Upload

Pindaan Kadar Sewa Ruang Dan Kemudahan Di Kampus Universiti Malaysia Sabah - Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan/Institut Penyelidikan Bioteknologi/Fakulti Pertanian Lestari/Pusat Pendidikan Perubatan Desa, Sikuati Kudat/Bahagian Perkhidmatan Akademik

 Upload

Cadangan dan Pindaan Kadar Sewa Ruang Dan Kemudahan Di Kampus Universiti Malaysia Sabah - 

 1. Jabatan Hal Ehwal Pelajar ( Kolej Kediaman Tun Fuan & Kolej Kediaman Tun Mustapha
 2. Fakulti Perniagaan, Ekonomi Dan Perakaunan
 3. Institut Penyelidikan Bioteknologi
 4. Fakulti Sains Dan Sumber Alam
 Upload

Cadangan dan Pindaan Kadar Sewa Ruang Dan Kemudahan Di Kampus Universiti Malaysia Sabah - 

 1. Jabatan Hal Ehwal Pelajar
 2. Pusat Islam (Masjid UMS)
 3. Fakulti Sains Dan Sumber Alam
 4. Fakulti Kejuruteraan
 Upload

Cadangan dan Pindaan Kadar Sewa Ruang Dan Kemudahan Di Kampus Universiti Malaysia Sabah - 

 1. Foyer Perpustakaan
 Upload

Cadangan dan Pindaan Kadar Sewa Ruang Dan Kemudahan Di Kampus Universiti Malaysia Sabah ( Mac 2018 ) - 

 1. Jabatan Hal Ehwal Pelajar (HEP)
 2. Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan (FKSW)
 3. Pusat Pelaburan dan Endowmen (PPE)
 4. Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (JTMK)
 5. Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan (FPSK)
 Upload

Kadar Sewa Ruang dan Kemudahan di UMS - Jabatan Pembangunan & Penyelenggaraan (JPP)

Upload

Kadar Sewa Ruang dan Kemudahan di UMS - Pusat Pengajian Pascasiswazah

Upload

Kadar Sewa Ruang dan Kemudahan di UMS - Jabatan Pembangunan & Penyelenggaraan | Pusat Pengajian Pascasiswazah

Upload

Kadar Sewa Ruang dan Kemudahan di UMS - Jabatan Pembangunan & Penyelenggaraan (Kabin 1 & 2) | Perpustakaan

Upload
Jadual Sewaan Ruang Mesyuarat  - Pusat Rawatan Warga (PRW), Perpustakaan, Jabatan Hal Ehwal Pelajar (HEP) dan Fakulti Kejuruteraan (FKJ). Upload
Kadar Sewaan Ruang - Institut Penyelidikan Marin Borneo (IPMB) & Jabatan Pembangunan & Penyelenggaraan (JPP). Upload

 BORANG YANG DIGUNAKAN

Borang Permohonan Sewaan Ruang UMS Upload
Borang Tuntutan Cagaran UMS Upload

 GARIS PANDUAN YANG DIGUNAPAKAI

Garis Panduan Pengurusan Hasil Sewa Ruang dan Kemudahan di UMS - garis panduan yang menerangkan peraturan yang diguna pakai di Universiti Malaysia Sabah. Garis Panduan berkuatkuasa pada Disember 2017. Upload