Pekeliling Bendahari

 

TAHUN NAMA PEKELILING TAJUK MUAT TURUN
1995 Bil 1/1995 Imbuhan Tahun 1995 Bagi Pegawai Sektor Awam  Upload
1996 Bil 1/1996 Cadangan Tarikh Membayar Gaji Untuk Kakitangan Universiti Malaysia Sabah Bagi Tahun 1996  Upload
  Bil 2/1996 Bayaran Pendahuluan Penyelarasan Gaji 1995  Upload
  Bil 3/1996 Kenaikan Kadar Caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)  Upload
  Bil 4/1996 Ceramah Sempena Minggu Perkhidmatan Pembayar Cukai  Upload
  Bil 5/1996 Panjar Wang Runcit  Upload
  Bil 6/1996 Imbuhan Tahun 1996 Bagi Pegawai Sektor Awam  Upload
1997 Bil 7/1997 Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.9 Tahun 1996 DiBatalkan
  Bil 8/1997 Borang Pesanan Rasmi/Arahan Kerja (LPO)  Upload
  Bil 9/1997 Bil-Bil Tuntutan Daripada Pembekal Bagi Tahun 1996  Upload
  Bil 10/1997 Tuntutan Perjalanan Bagi Bulan Disember 1996  Upload
1998 Bil 4/1998 Garis Panduan Perolehan Barangan, Kerja Dan Perkhidmatan  Upload
  Bil 5/1998 Pembayaran Yuran Pengajian Melalui Bank  Upload
2002 Bil 1/2002 Penjenisan Kod Bagi Perbelanjaan Universiti Malaysia Sabah  Upload
  Bil 2/2002 Perubahan Had Nilai Dan Kuasa Perolehan Universiti Malaysia Sabah  Upload
  Bil 3/2002 Peraturan Tempahan Jamuan Bagi Universiti Malaysia Sabah  Upload
2003 Bil 1/2003 Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Universiti Malaysia Sabah Bagi Tahun 2003  Upload
  Bil 2/2003 Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Perbelanjaan Mengurus Tahun 2004 dan 2005  Upload
2005 Bil 1/2005 Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Universiti Malaysia Sabah Bagi Tahun 2005  Upload
  Bil 2/2005 Garis Panduan Bagi Penyediaan Cadangan Perbelanjaan Mengurus Tahun 2006 Dan 2007  Upload
2006 Bil 1/2006 Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Universiti Malaysia Sabah Bagi Tahun 2006  Upload
  Bil 2/2006 Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Universiti Malaysia Sabah Bagi Tahun 2007  Upload
2007 Bil 1/2007 Garis Panduan bagi Penyediaan Cadangan Perbelanjaan Mengurus Tahun 2008 Dan 2009  Upload
  Bil 2/2007 Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan UMS Bagi Tahun 2008  Upload
2008 Bil 1/2008 Pengurusan Panjar Wang Runcit Bagi UMS  Upload
  Bil 2/2008 Garis Panduan Bagi Perbelanjaan Secara Berhemat DiBatalkan
  Bil 3/2008 Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan UMS Tahun 2009 DiBatalkan
  Bil 4/2008 Penyediaan Bajet Mengurus 2010 – 2011 DiBatalkan
2009 Bil 1/2009 Garis Panduan Perolehan  Upload
2010 Bil 1/2010 Tarikh bayaran Gaji 2010  Upload
  Bil 2/2010 Garis Panduan Penyelenggaraan dan Penyesuaian Buku Vot Bagi UMS  Upload
  Bil 3/2010

Garis Panduan Pengurusan Aset Alih UMS

Muat Turun Garis Panduan

DiBatalkan