BahasaMelayuEnglish (UK)

Pekeliling Bendahari

 

BIL. PERKARA MUAT TURUN
Bil 1/2011 Penyediaan Cadangan Perbelanjaan Mengurus UMS Bagi Tahun 2012 dan 2013 Upload
Bil 2/2011 Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan UMS Bagi Tahun 2011 Upload
Bil 3/2011 Peraturan Mengenai Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih Bagi Pegawai Universiti Malaysia Sabah Upload
Bil 4/2011 Garis Panduan Kadar Dan Syarat Tuntutan, Elaun, Kemudahan Dan Bayaran Kerana Menjalankan Tugas Rasmi Bagi Pegawai Universiti Malaysia Sabah Upload
Bil 5/2011 Garis Panduan Dan Peraturan Pendahuluan Diri Dan Pendahuluan Pelbagai Bagi Pegawai Universiti Malaysia Sabah Upload
Bil 6/2011 Peraturan Kewangan dan Perakaunan Universiti Malaysia Sabah (Kuasa, Kawalan Perbelanjaan, Belanjawan dan Perolehan) 2010 Upload
Bil 7/2011 Pengurusan Akaun Amanah Bagi UMS Upload