BahasaMelayuEnglish (UK)

Surat Pekeliling Bendahari

Bil. Perkara Muat Turun
Bil 1/2018

Pindaan Tarikh Bayaran Gaji Bulan Julai 2018 Universiti Malaysia Sabah

Bil 2/2018

Panduan Penutupan Akaun Di Pusat Tanggungjawab Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2018

Bil 3/2018

Pindaan Pertama Kepada Pekeliling Bendahari Bil.4 Tahun 2017 - Skim Pembiayaan Komputer dan Kenderaan Universiti Malaysia Sabah

Bil 4/2018

Pindaan Kepada Pekeliling Bendahari Bil.2 Tahun 2017 - Garis Panduan Pengurusan Aset Alih (GPPA) Universiti Malaysia Sabah

Bil 5/2018

Pindaan Kepada Pekeliling Bendahari Bil.4 Tahun 2013 - Dasar Penjanaan Pendapatan Universiti Malaysia Sabah