BahasaMelayuEnglish (UK)

Surat Pekeliling Bendahari

BIL Keterangan Muat Turun
Bil 1/2014 Tambahan Kedua Kepada Pekeliling Bendahari Bil.3 Tahun 2010 DiBatalkan
Bil 2/2014 Langkah penjimatan dalam perolehan kerajaan Upload
Bil 3/2014  Panduan Penutupan Akaun Di Pusat Tanggungjawab bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2014 DiBatalkan
Bil 4/2014 Tambahan Pertama kepada Pekeliling Bendahari Bil4 Tahun 2011 - Garis Panduan kadar dan Syarat Tuntutan, Elaun, Kemudahan dan Bayaran kerana menjalankan tugas Upload