BahasaMelayuEnglish (UK)

Surat Pekeliling Bendahari

 

BIL. Keterangan Muat Turun
Bil. 1/2013 Tambahan Pertama kepada Pekeliling Bendahari Bil 5 Tahun 2011   Upload
Bil. 2/2013 Pindaan Kuasa Melulus Pelupusan, Kehilangan & Hapus Kira   DiBatalkan
Bil. 3/2013 Pindaan Kuasa Melantik dan Meluluskan Kos Perkhidmatan Perunding Bagi UMS   Upload
Bil. 4/2013 Dasar Penjanaan Pendapatan UMS Upload
Bil. 5/2013 Tambahan Pertama Kepada Pekeliling Bendahari Bil.7 Tahun 2011 - Garis Panduan Pengurusan Akaun Amanah Bagi UMS Upload
Bil 6/2013 Panduan Penutupan Akaun Di Pusat Tanggungjawab Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2013 DiBatalkan
Bil 7/2013 Tambahan Kedua Kepada Pekeliling Bendahari BIL.5 Tahun 2011 Upload