Visi, Misi & Objektif

Visi

Memastikan Halatuju Universiti Berpandukan Pelan Transformasi Pendidikan Tinggi Negara

Misi

Memasar dan menyampaikan idea transformasi Naib Canselor kepada seluruh warga universiti

Objektif

Membantu Pengurusan Universiti dalam memanfaatkan ilmu dengan berkesan untuk pembangunan masyarakat dan negara.

Membantu Pengurusan Universiti untuk memantau hubungan kerjasama di antara UMS dengan industri, kerajaan, Badan-badan Profesional dan Masyarakat.

Membantu Pengurusan Universiti dalam memupuk dan menerapkan nilai-nilai murni dalam kalangan warga bagi mencapai hasil kerja yang optimum dan berkualiti tinggi .

Membantu Pengurusan Universiti dalam meningkatkan martabat dan prestij Universiti sebagai institusi masyarakat yang unggul dan terkemuka.