Info Pejabat

PIAGAM PELANGGAN PEJABAT CANSELORI

Memproses  carian calon bagi jawatan pentadbiran 30 hari sebelum tamat lantikan.

Mengedarkan petikan minit mesyuarat keputusan Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU) dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh minit disahkan. 

Memaklumkkan keputusan permohonan ke luar negara kepada pemohon melalui emel  dalam tempoh tiga (3) hari selepas mendapat kelulusan Naib Canselor.