Carta Organisasi

 
 
CIEW bertanggungjawab kepada Naib Canselor UMS dan menjadi Urus Setia kepada Jawatankuasa Pelaburan dan Penjanaan Pendapatan UMS (JKPPPU) yang melapor kepada Lembaga Pengarah Universiti (LPU)
 
Carta organisasi CIEW yang lengkap adalah seperti di bawah: