Sesi Penerangan di Perpustakaan UMS

25 February 2019: Sesi Penerangan Tabung- Tabung Amanah UMS sempena Kempen Endowmen Tahun 2019 di Jabatan Perpustakaan dan Pusat Penerbitan UMS.