BahasaMelayuMalaysiaEnglish (UK)

Dewan Resital | Recital Hall

Terma, Syarat dan Peraturan

Dewan Resital, Universiti Malaysia Sabah

1. POLISI :Melainkan kebenaran bertulis diberikan yang berlawanan, semua penganjur, perlu mematuhi dengan ketat dan mematuhi dasar-dasar seperti yang dinyatakan dalam dokumen ini. Universiti berhak untuk meminda, mengubah atau menambah peraturan-peraturan dan dasar-dasar budi bicara apabila dianggap perlu.

2. TEMPAHAN DEWAN: Semua penganjur/ pengguna perlu mengemukakan surat tempahan rasmi / borang tempahan penggunaan yang diluluskan oleh Naib Canselor/ Dekan/ Ketua Jabatan/ Pengetua Kolej kediaman/ Pengarah penganjur yang diluluskan oleh Dekan kepada Pengurusan Dewan Resital. Surat/ borang tempahan berkenaan perlu di hantar kepada pejabat Dekan/ pengurus Dewan, dikemukakan kepada pihak pengurusan sekurang-kurangnya 3 minggu sebelum program itu. Pihak pengurusan dewan berhak untuk membatal tarikh acara atau pameran berkenaan jikalau tempahan bertindih dengan peperiksaan berkaitan sekolah pengajian Seni atau acara besar Universiti. Mana-mana tempahan yang awal diterima pihak pengurusan akan mendapat hak pada hari tempahan tersebut dan yang lewat perlu mengubah tarikh lain. Dokumen yang perlu disediakan oleh pihak penganjur iaitu:

a.Surat Tempahan Rasmi

b.Aturcara majlis

c. Pelan Lantai Majlis

d. Senarai peralatan yang digunakan ( yang sedia ada sahaja)

3. PERATURAN DAN DASAR DEWAN

3.1. Pelan Pameran / Aturacara: Semua pelan pameran /aturcara, termasuk rekabentuk berdiri pameran perlu dikemukakan dan diluluskan oleh pihak pengurusan dewan Resital sekurang-kurangnya 3 minggu sebelum acara. Semua pelan yang dihantar mengandungi ketinggian dan rancangan dengan dimensi yang jelas. Pihak pengurusan berhak untuk meminta maklumat semakan reka bentuk mengikut budi bicaranya.

3.2. Gerai Khas: Mana-mana pameran berdiri struktur yang lebih tinggi daripada 5 meter atau gerai dengan struktur dupleks akan dianggap sebagai "gerai khas" dan akan memerlukan kelulusan daripada pihak pengurusan sekurang-kurangnya 3 minggu sebelum pemasangan di tapak.

3.3. Pelan Lantai :Semua pelan lantai dan/atau pelan tempat duduk yang perlu akan dikemukakan oleh pihak Pengurusan Dewan Resital 2 minggu sebelum acara tersebut. Semua pintu keluar api di dalam dewan ada dalam pelan susun atur yang dikemukakan dan tidak terhalang pada setiap masa. Pihak pengurusan berhak untuk meminta semakan pelan mengikut budi bicara.

3.4. Banner : Bendera, banner dan barangan yang sama tidak boleh digantung dari bumbung atau mana-mana bahagian dalaman struktur bangunan luar yang lain daripada kawasan-kawasan yang disyorkan dan diluluskan oleh universiti sahaja.

3.5. Elektrik : Semua pemasangan elektrik mesti dilakukan oleh atau di bawah kawalan seorang yang berkompeten dalam elektrik yang disahkan dan diluluskan oleh pihak Pengurusan. Penganjur acara atau pameran bagaimanapun diminta untuk menjalankan kerja-kerja elektrik di bawah pengawasan rapi daripada Jabatan Pembangunan dan penyelenggaraan UMS.

3.6. Merokok: Merokok adalah dilarang di semua tempat dan kawasan di dalam Kampus Universiti.

3.7. Alkohol: Penggunaan minuman beralkohol adalah dilarang sama sekali di dalam kampus. Mana-mana krew/staf yang bekerja didapati meminum dan mabuk akan diharamkan daripada tempat berkenaan.

3.8. Pengambilan Makanan : Pengambilan makanan adalah dilarang di dalam dewan utama ( Dewan Resital ) bagaimanapun, kawasan belakang pentas (luar) dan kawasan tingkat bawah adalah tapak alternatif yang disediakan.

4.0. JADUAL/ WAKTU BEKERJA : Semua penganjur atau pengguna perlu berurusan pada hari bekerja dan mengikut jadual seperti yang ditetapkan dan diserahkan oleh pihak penganjur untuk pengurusan dewan resital. Sekiranya terdapat apa-apa permintaan untuk bekerja di luar waktu bekerja berjadual, penganjur acara hendaklah mengemukakan permintaan untuk melanjutkan waktu kerja kepada pihak pengurusan sekurang-kurangnya 6 jam sebelum tamat masa kerja.

5.0. BAHAN-BAHAN YANG BERBAHAYA :Nyalaan terbuka, sambungan gas mudahalih atau sementara bahan letupan, termasuk tanpa had, petrol, gas berbahaya, atau bahan-bahan yang sangat mudah terbakar, piroteknik tidak dibenarkan tanpa kebenaran bertulis daripada pihak pengurusan.

6.0. KESELAMATAN :Semua kerja mesti dilakukan dengan cara yang selamat dan profesional dan mestilah tidak dalam apa jua cara, bentuk dan membahayakan kesejahteraan pelanggan dewan resital, penonton, ejen, kakitangan dan orang awam. Pihak pengurusan berhak untuk menghentikan kerja-kerja dengan segera demi kepentingan keselamatan.

7.0. PEMBERSIHAN : Bayaran pembersihan tambahan, melebihi masa daripada hari biasa, akan dikenakan mengikut budi bicara pihak Pengurusan. Pembuangan sampah dan bahan-bahan lain adalah tanggungjawab pihak penganjur acara atau pameran dan mesti dibersihkan segera selepas kejadian itu

8.0. SAMPAH DAN SERPIHAN : Penyingkiran bahan buangan adalah tanggungjawab pihak penganjur acara dan pameran. Kotak-kotak kosong dan lain-lain mesti tersembunyi atau dimasukkan ke dalam kawasan penyimpanan diperuntukkan dan dibersihkan selepas acara. Mana-mana bahan buangan tertinggal selepas acara itu akan dibersihkan dan dibuang oleh pihak pengurusan dewan resital. Caj pelupusan akan ditanggung oleh pihak penganjur acara atau pameran.

9.0. KAWALAN KESELAMATAN :Penganjur atau pameran wajib untuk menggunakan perkhidmatan Keselamatan Universiti. Jika perkhidmatan keselamatan tambahan ke atas & bilangan biasanya disediakan oleh Pengurusan bila diperlukan, penganjur atau pengguna perlu mengemukakan perkhidmatan keselamatan lebih awal kepada Keselamatan UMS.

10. PENGENALAN : Semua penganjur, atau pameran, pembekal dan semua orang lain yang bekerja di dewan resital pada hari persediaan, hari acara dan tempoh penggunaan mesti mempunyai pas masuk yang dikeluarkan oleh pihak pengurusan Dewan Resital dan mereka mesti dipamerkan pada setiap masa. Pihak pengurusan berhak untuk menolak kemasukkan ke dalam dewan jika didapati tanpa pas masuk.

11.0. PEMENTASAN :Pengurusan Dewan Resital tidak membenarkan penggunaan pentas yang berlebihan prop atau lain-lain yang boleh menimbulkan ancaman kepada orang atau harta tanpa penilaian risiko didokumenkan dan prosedur.

11.0. PenggunaanRakaman video/ Kamera : penggunaan kamera yang mempunyai ‘flash’ tidak dibenarkan semasa pementasan sedang berlangsung kecuali ada kebenaran, Rakaman video hendaklah tidak mengganggu ruang pentas kecuali dibenarkan

11.1. Penonton/ Perserta: Penonton dilarang membuat bising, bergerak di hadapan pentas dan naik ke atas pentas, kepada ibu bapa yang mempunyai anak kecil perlu mengawal anak tersebut supaya tidak mengganggu perjalanan pementasan. Perserta dilarang membuat bising di belakang pentas.

11.2. Hiasan dewan : Setiap penganjur/pengguna dilarang keras menggunakan Stapler gun’ pada mana-mana ruang dewan terutama dinding dan lantai pentasyang boleh menyebab kan kerosakan pada struktur kayu.Gam jenis plastik / cair yang digunakan untuk menampal poster/petunjuk arah juga dilarang digunakan pada permukaan dinding seluruh dewan kecuali menggunakan papan kenyataan tetap/ mudah alih yang sedia ada.

12.0. ELEKTRIK DAN LAIN-LAIN PERALATAN : Apa-apa jenis peralatan atau pemasangan yang disediakan oleh pihak penganjur acara atau pameran hendaklah dilampirkan kepada pihak Pengurusan Dewan Resital. Semua kabel terdedah hendaklah diatur dan dilindungi untuk mencegah bahaya tersandung atau yang menghalang akses laluan. Berikut adalah tidak dibenarkan di premis itu tanpa bentuk persetujuan pengurusan:

-Mana-mana jentera atau perkakas bermotor dikendalikan oleh elektrik atau lain-lain kuasa

-Apa-apa perkakas yang panas generater atau asap (sama ada secara langsung atau tidak langsung)

-Apa-apa lekapan atau pemasangan paip

-Apa-apa kelengkapan

12.1. Kesan Pencahayaan dan Bunyi :Semua kesan, seperti strob, laser dan asap mesti digunakan mengikut peraturan-peraturan yang sesuai semasa. Mana-mana acara yang mengandungi kelipan daripada strob cahaya, digunakan sumber ultra ungu atau laser adalah tertakluk kepada kelulusan terlebih dahulu oleh pihak Pengurusan. Kesan asap yang diluluskan boleh digunakan di tapak. Hanya glycol atau kesan berasaskan ais kering dibenarkan. kesan kabus minyak berasaskan mineral, seperti " Oil Crackers ", adalah tidak dibenarkan.

13.0. ITEM MAKANAN : Tiada bahan makanan dibenarkan masuk iaitu : Kotak makan tengah hari, sup, ais krim, makanan ringan, buah-buahan dan semua jenis minuman. Penganjur yang ingin menyediakan makanan atau minuman untuk orang kenamaan (VIP) minum kopi atau makanan kuih akan dipertimbangkan atas dasar acara penting dan perlu kelulusan terlebih dahulu daripada pihak Pengurusan.

14.0. PERKARA-PERKARA LAIN : Apa-apa perkara yang tidak disebut di atas kaedah-kaedah dalaman semasa dewan resital akan tertakluk kepada kelulusan pihak Pengurusan pada setiap program , bergantung kepada jenis acara.

15.0. KEWAJIPAN

15.1. Untuk membolehkan pengurusan, ejen-ejen atau kakitangan akses percuma ke dan dari dewan resital pada setiap masa.

15.2. Untuk tidak membenarkan mana-mana salah laku yang pada pendapat pihak pengurusan adalah berbahaya, menyinggung, haram, tidak bermoral, bising atau tidak menyenangkan dan bertentangan dengan tujuan dan objektif penganjur acara atau pameran penggunaan dewan resital itu.

15.3. Tidak tanpa arahan pihak Pengurusan, kebenaran bertulis membuat apa-apa perubahan atau penambahan apa jua kepada Dewan resital atau mendirikan apa-apa tanda, sepanduk atau kelengkapan lain yang boleh merosakkan dalaman atau luaran bangunan.

15.4. Semua penganjur/pengguna perlu mematuhi apa-apa arahan yang diberikan oleh pihak Pengurusan berkenaan dengan mengakses, kaedah pemasangan, penggunaan peralatan , aktiviti , atau barang-barang dipamerkan pada setiap acara.

15.5. Pemberitahuan bertulis diperlukan terlebih dahulu untuk membawa apa-apa jentera atau barangan berat ke dalam tempat. Ini adalah untuk mengelakkan sebarang kerosakan mungkin disebabkan kepada struktur dewan kerana berat badan, ketinggian atau operasi usul.

15.6. Pihak Pengurusan berhak mengarahkan semua penganjur/pengguna untuk membuang sampah ke rumah sampah, mengangkat dan menyusun semula semua barang-barang dari perihal dewan sebaik sahaja selesai setiap program/majlis , kecuali diatur terlebih dahulu dan dibenarkan oleh pihak pengurusan.

15.7. Semua penganjur acara /pengguna atau pameran boleh mengakses ke dewan Resital setelah diaturkan dengan pihak pengurusan dan mesti berada dalam tarikh yang ditempah (jadual) untuk acara tersebut.

15.8. Kerosakan kepada Dewan Resital yang disebabkan oleh mana-mana penganjur acara, kontraktor, sub-kontraktor atau peserta akan dicaj terus kepada penganjur acara, kontraktor,sub-kontraktor atau peserta berkenaan.

resital2resital3

Maklumat Lanjut:

Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan, Jalan UMS,88400 Kota Kinabalu, Sabah

Hubungi No.: +6088 320000 sambungan: 2705/2706/8789 Faks : +6088 320242

E-mel : Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

ssoembosssmpembosshrembossmycpdemboss emelstafemboss smartumsembosselnptakademikembosselnptbknakademikemboss