Pelajar FPEP wakil UMS ke "Volunteer Leadership Development Program and Alumni Strategic Retreat 2019"

Tahniah kepada Sdra. Yudhisthra Subramaniam, pelajar tahun 3 (FPEP), Sdri. Nurul Atiqah Binti Abd Samad, pelajar tahun 3 (FKAL) Dan Sdri. Josephine Jenny Anak Ajang, Alumni UMS (FKSW) kerana terpilih mewakili Universiti Malaysia Sabah ke "Volunteer Leadership Development Program and Alumni Strategic Retreat 2019" Anjuran Yayasan Sukarelawan Siswa (YSS).

3 - 7 Disember 2019 I Putrajaya, Malaysia