Congratulations: Book Publications

1. Rasid Mail, Debbra Toria Nipo, Sharifah Milda Amirul (2020). The history of Financial Management & Accounting Practice in the North Borneo. Kota Kinabalu: UMS, pp. 1-465. ISBN978-967-2166-94-8. (RM86.00)

2. Rasid Mail (2020). Perlaksanaan perakaunan asas akruan dalam sektor awam di Malaysia: isu kewajaran & kesesuaian. Kuala Lumpur: DBP, pp. 1-147. ISBN978-983-49-1956-6 (RM25.00)