BahasaMelayuMalaysiaEnglish (UK)

HE06 - PENGURUSAN KEWANGAN DAN PERBANKAN

Program Pengurusan Kewangan dan Perbankan (HE06) bermatlamat untuk memupuk eksekutif perniagaan berinovatif dan bertanggungjawab secara universal (berfokuskan kepada pengurusan kewangan dan perbankan) dalam usaha menyokong aspirasi Negara dalam meletakkan Malaysia sebagai satu hub perniagaan global. Pelajar akan didedahkan dengan pembelajaran teori dan praktikal yang melangkaui persekitaran bilik kuliah dengan harapan melahirkan graduan perniagaan holistik yang memiliki kemahiran dalam bidang pengurusan kewangan dan perbankan.
 
OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (PEO)
PEO1: Eksekutif perniagaan yang menerapkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan perniagaan mereka dalam menangani isu perniagaan kontemporari. (LO1) (LO2)
PEO2: Eksekutif perniagaan yang menyediakan amalan perniagaan beretika yang bertanggungjawab dalam melibatkan masyarakat dan komuniti perniagaan. (LO4) (LO3)
PEO3: Eksekutif perniagaan yang secara jelas mengkomunikasikan idea dan memimpin pasukan dalam menginovasikan penyelesaian untuk masalah yang berkaitan dengan perniagaan. (LO5) (LO6)
PEO4: Eksekutif perniagaan yang mengurus dan mengintegrasikan maklumat dari pelbagai sumber dalam mencari pengetahuan baru, mengurus sumber dan meningkatkan kemahiran keusahawanan mereka. (LO7) (LO8)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (PLO)
PLO1: Menerapkan pengetahuan pengurusan perniagaan dan ekonomi di pelbagai bidang perniagaan dan ekonomi.
PLO2: Menunjukkan kemahiran yang relevan dan sesuai untuk melaksanakan tugas dengan berkesan.
PLO3: Menunjukkan tanggungjawab dalam hubungan dengan masyarakat semasa menjalankan aktiviti perniagaan.
PLO4: Menunjukkan integriti dan tingkah laku bernilai diri dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah.
PLO5: Menunjukkan kemahiran komunikasi, kerja berpasukan, dan kepemimpinan yang berkesan dalam menyebarkan maklumat di mana-mana persekitaran perniagaan.
PLO6: Lakukan analisis kritis dan buat keputusan yang tepat dalam menangani masalah pengurusan.
PLO7: Menunjukkan pembelajaran autonomi dan mengurus maklumat dari pelbagai sumber dan berkonflik.
PLO8: Menganalisis peluang perniagaan dan mengemukakan idea inovatif untuk daya saing organisasi.

PROSPEK KERJAYA
Dengan pengetahuan yang seimbang dari segi pengurusan kewangan dan perbankan, graduan boleh mencari peluang pekerjaan sama ada dari sektor awam atau swasta seperti Bank Negara, Suruhanjaya Sekuriti, Bahagian Kewangan sama ada institusi kewangan tempatan atau luar negara, bank, syarikat insurans, konsultan mahupun usahawan.