Permohonan

Calon yang berminat untuk memohon boleh mendapatkan borang daripada Pusat Pengajian Pascasiswazah, Universiti Malaysia Sabah.

 

Maklumat lanjut mengenai permohonan boleh dirujuk melalui laman web rasmi Pusat Pengajian Pascasiswazah:

 

 http://www.ums.edu.my/pascav2/

Borang permohonan secara online : https://smpp.ums.edu.my/application/