Cara Memohon

PERMOHONAN PROGRAM PRASISWAZAH

Untuk  maklumat umum mengenai keperluan kemasukan prasiswazah sila rujuk kepada

http://www.ums.edu.my/v5/index.php/ms/bagaimana-untuk-sambung-pengajian-di-ums/panduan-kemasukan

 

 • HG34 Sarjana Muda Sains Pertanian dengan Kepujian (Pengeluaran Tanaman)
 • HG35 Sarjana Muda Sains Pertanian dengan Kepujian (Hortikultur dan Landskap)
 • HG36 Sarjana Muda Sains Pertanian dengan Kepujian (Pengeluaran Ternakan)

Kelayakan Minimum

(STPM)

Kelayakan Minimum 

(Matrikulasi)

Kelayakan Minimum

(Diploma)                                                        

Mendapat sekurang –kurangnya Gred C (CGPA 2.00) di peringkat STPM dalam matapelajaran

 • Biologi

ATAU

Sekurang –kurangnya Gred C (CGPA 2.00) di peringkat STPM dalam matapelajaran berikut:

 • Fizik/Kimia/Matematik (M)/ Matematik (T)/ Matematik Lanjutan

DAN

Sekurang –kurangnya Gred C/6C di peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:

 • Biologi / Sains Pertanian/ Sains

Mendapat sekurang –kurangnya Gred C (CGPA 2.00) di peringkat Matrikulasi/Asasi dalam matapelajaran

 • Biologi

ATAU

Sekurang –kurangnya Gred C (CGPA 2.00) di peringkat Matrikulasi/Asasi dalam matapelajaran berikut:

 • Fizik / Kimia / Matematik

DAN

Sekurang –kurangnya Gred C/6C di peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:

 • Biologi / Sains Pertanian/ Sains

Memiliki Diploma dalam bidang Sains dan setara daripada Institusi Pendidikan yang  diiktiraf oleh Senat Universit Malaysia Sabah dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK  2.30;

Keutamaan diberikan kepada pemohon yang memiliki Diploma Pertanian, Pengurusan Ladang, Kesihatan Haiwan, Perniagaan Tani atau Kejuruteraan Pertanian

DAN

Sekurang –kurangnya Gred C/6C di peringkat SPM dalam matapelajaran berikut:

 • Biologi / Kimia / Fizik / Matematik Tambahan/Sains Pertanian

ATAU

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C pada peringkat Diploma dalam mata Pelajaran berikut;

 • Biologi/Kimia/Sains Tumbuhan/Sains Haiwan