BahasaMelayuMalaysiaEnglish (UK)

PENERBITAN PENDIDIKAN

KATEGORI: BUKU

 

BIL.

NAMA PENULIS

JUDUL BUKU

ISBN

PENERBIT

1

Ferlis Bullare @Hj Bahari

ABPS2103 CROSS-CULTURAL PSYCHOLOGY

-

Open University Malaysia (OUM)

2

Chua Bee Seok, Ferlis Bullare @ Hj Bahari, Jasmine Adela Mutang

SPSS Prinsip Dan Analisis Data Dalam Sains Tingkah Laku

ISBN 978-967-0521-17-6

Penerbit UMS

3

Norhamidah Jarimal, Lailawati Binti Madlan, Ferlis Hj. Bahari

Emosi kemarahan: satu perbandingan antara pelajar lelaki dan perempuan di Institusi Pengajian Tinggi

-

Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia

 

KATEGORI: BAB DALAM BUKU

 

BIL.

NAMA PENULIS

JUDUL BAB

JUDUL BUKU

HALAMAN BERKAITAN

ISBN

PENERBIT

1.

Puteri Hayati Megat Ahmad

Kaunseling Motivasi Dalam Penyalahgunaan Dadah. Dewan Bahasa dan Pustaka

-200 muka suratPeringkat Akhir PenerbitanDewan Bahasa dan Pustaka

 

KATEGORI: ARTIKEL DALAM JURNAL

 

BIL.

NAMA PENULIS

JUDUL ARTIKEL

JUDUL JURNAL

BIL./VOL.

HALAMAN BERKENAAN

ISSN

PENERBIT

1.

Norhamidah Jarimal@Safri

Emosi Kemarahan: Satu Kajian Perbandingan Antara Pelajar Lelaki dan Perempuan di Institusi Pengajian Tinggi

Jurnal Kebajikan

Vol.1/2013

-

-

-

2.

Puteri Hayati Megat Ahmad

Kesan Latihan Strategi Kaunseling Adaptasi Motivational Interviewing (AMI) Terhadap Kaunselor Pelatih

Jurnal of Psychology & Human Development

Vol. 1/2013

22-28

2289-4322

UKM

3.

Puteri Hayati Megat Ahmad

Kecekapan Kaunseling Pelbagai Budaya dalam Kalangan Kaunselor Sekolah Berdasarkan Jantina, Tempat Bertugas dan Kursus Kaunseling Silang Budaya. Jurnal Perkama Volume 18, Issue 1, Mac 2014

Jurnal PERKAMA

-

-

-

PERKAMA

4

Chua Bee Seok, Jasmine Adela Mutang, Nur Faharna Adillah Aftar, Shazia Iqbal, Lailawati Madlan, Rosnah Ismail

 

Parents’ethnic Socialization Practices In Shaping Ethnic Identity And Self-Esteem Of Multi-Etnic Children In Malaysia

European Journal of Educational and Development Psychology

Vol.1, No. 1,1-9,

2054-6300

European Centre for Research Training

and Development UK

 

5

Chua Bee Seok &Tan Cho Chiew

Trust, trustworthiness and justice perception toward the head of department. Global Journal of Arts, Humanities and Social Sciences.

Global Journal of Arts Humanities and Social Scienc

es

 

1(1)

20-29

2052-6369

European Centre for Research Training

and Development UK

 

6

Chua Bee Seok, Jasmine Adela Mutang, Lailawati Madlan1, Alfred Chan Huan Zhi, Asong Joseph, Ho Cheah Joo, Suwaibah Zakaria, Rosnah Ismail, Shamsul Amri Baharuddin

The Perception Of Characteristics, Behaviors, Cultures And

Traditions Toward Own And Other Ethnic Groups

International Journal of Asian History, Culture and Tradition

1(1)

1-10

 

European Centre for Research Training

and Development UK

 

7

Roselina Ahmad Saufi, Leong Kim Thai, Chua Bee Seok, Datu Razali Datu Eranza

The effects of organisational factors and extra organisational factors on work stress

Journal of the Asian Academy of Applied Business

 

2 (1)

20-32

 

 

8

Nurul Hudani Md Nawi

Model Fitness Of Emotional Intelligence Personality Trait, And Leadership Behavior  On Job Performances

Teknologi UTM

60 (1)

47-55

0127-9696

UTM

9

Nurul Hudani Md Nawi

Peranan Model Personaliti Lima Faktor (Kehematan, Keterbukaan, Ekstraversi, Kesetujuan) Terhadap Pencapaian Prestasi Kerja Pemimpin Dalam Perkhidmatan Awam Malaysia

 

 

PENGURUSAN AWAM

10 (1)

48-56

1675-3720

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

10

Cecelia Essau, Suwaibah Zakaria, Shazia Iqbal and Agnis sombuling

Depression Anxiety Stress Scales – 21 (DASS-21): Factor structure, reliability and validity in young adults in Malaysia 

Journal of Personality Assessment (in press)

28

 

 

Routledge Taylor and Francis 

11

Andreas Totu Murnizam Halik Oswald Aisat Igau

Media and the Kadazandusun People’s Way of Life

New Media and Mass Communication

 

Vol.16

7

2224-3275

International Institute for Science, Technology and Education

 

 KATEGORI: ARTIKEL DALAM  PROSIDING

 

BIL.

NAMA PENULIS

JUDUL ARTIKEL

JUDUL PROSIDING

ISBN

HALAMAN BERKENAAN

PENERBIT

PENGANJUR

TARIKH & TEMPAT PERSIDANGAN

1.

Mazni Mustapha, Habibie Ibrahim

 

Tinjauan terhadap perkaitan di antara pengalaman dibuli, hubungan sosial dan depresi dalam kalangan golongan kanak-kanak akhir sehingga dewasa awal di Kota Kinabalu, Sabah

 

Prosiding Seminar Psikologi Kebangsaan II 2013

 

-

-

SPKS, UMS

SPKS,

UMS

7-8 Nov.2013 Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial

2.

Razima Hanim Osman, Patricia Joseph Kimong, Norlizah Mat Shah, Ferlis Hj. Bahari, Wan Anor Wan Sulaiman, Norzihan Ayub

 

Kesan Penggunaan Strategi Daya Tindak Terhadap Kepuasan Kerja dan Komitmen dalam Kalangan Polis di Sabah.

Seminar Psikologi Kebangsaan II 2013.

 

-

(Dalam CD)

Kod: KSB-035

Unit Penyelidikan Psikologi dan Kesihatan Sosial, UMS

Unit Penyelidikan Psikologi dan Kesihatan Sosial, UMS

7-8 Nov.2013 Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial

3.

Tan Kee See, Norhamidah Jarimal@Safri, Wanda Kiyah A. George Albert, Surianti Lajuma

 

Perkaitan Di antara  Gaya Percintaan Agape, Pragma dan Kepuasan Perkahwinan.

Seminar Psikologi Kebangsaan II 2013

-

 

UPPSIKS,

UMS

Unit Penyelidikan Psikologi dan Kesihatan Sosial, UMS

7-8 Nov.2013 Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial

4.

Puteri Hayati Megat Ahmad

Kaunseling Individu Strategi Adaptasi Motivational Interviewing dan Kesediaan Untuk Berubah. Bali Indonesia

Bali International Counseling Conference Upholding Counseling Profession In Modern And Multicultural Society.

9772339285007

585-597

Asosiasi Bimbingan dan Kaunseling Indonesia, ABKIN

Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia ABKIN, UNDIKSHA dan PERKAMA International

Bali Indonesia 15 hingga 19 Nov 2013

5.

Puteri Hayati Megat Ahmad

Pengalaman Menghadiri Sesi Kaunseling Individu: Manfaat Terhadap Diri dan Praktis Profesional

Seminar International Konseling Malindo 3- The Heart And Soul of Counseling

979-25780-2-1

522-565

ABKIN, Universitas Muhammadiah

Universitas Muhammadiah Mangelang, ABKIN dan Perkama Internasional

Magelang Jogjakarta Indonesia, 29-31 Mei 2013

6.

Puteri Hayati Megat Ahmad

Keakuran dan Integriti latihan Adaptasi Motivational Interviewing (AMI) Dalam Kalangan Kaunselor Pelatih, Prosiding

Persidangan Antarabangsa & Pertandingan Inovasi Kaunseling Dan Pendidikan. Kepelbagaian Pendidikan Untuk Kepelbagaian Manusia

978-967-11720-0-1

94-101

PERKAMA Konsultan

Perkama Consultan, UTHM

Universiti Tun Hussein Onn Johor: 6/3/2013 hingga 7/3/2013

7.

Peter Voo Puteri Hayati Megat Ahmad, , D.J. Lojingon

Persepsi Faedah Terhadap Rawatan Kaunseling Individu Agensi Antidadah Kebangsaan.

Seminar Psikologi Kebangsaan II 2013 UMS

-

-

-

-

UMS

8.

Agnis Sombuling

Perbezaan Prestasi Dalam Penyelesaian Masalah Berdasarkan Jenis Kolaborasi Dan Jenis Masalah Dalam Kalangan Kanak-kanak Sekolah Rendah.

Seminar Psikologi Kebangsaan II 2013 UMS

-

-

UPPSIKS,

UMS

-

UMS

9

Habibie Hj. Ibrahim

 Emotional intelligence among social workers: a malaysian case study

Seminar Psikologi Kebangsaan II 2013 UMS

 

 

UPPSIKS,

UMS

-

UMS

11

 Carmella E. Ading,

Chua Bee Seok,

Agnis Sombuling,

Patricia J. Kimong,

Suwaibah Zakaria

Universiti Malaysia Sabah

Tahap Daya Ingatan Dalam Kalangan Warga Emas Berdasarkan Penglibatan Dalam Aktiviti Sosial.

Seminar Psikologi Kebangsaan II 2013 UMS

 

 

UPPSIKS,

UMS

 

UMS

12

Azahar Che Latiff

 

Job Satisfaction, Work Environment Problem And Psychological Health Problem Among  Paramedics : A Research In Malaysian Government Hospital

 

3rd Asia Pacific Rim International Counseling Psychotherapy Conference 2013

 

2115-7993

18

Malaysian Psychotherapy Association

Malaysian Psychotherapy Association

15.08.2013 –18.08.2013

 

Riverside Majestic Hotel, Kuching, Sarawak

13

Azahar Che Latiff

Hubungan Iklim Organisasi Dengan Penghargaan Kendiri Berasaskan Organisasi: Satu Kajian Empirikal Di Hospital Kerajaan Malaysia

Seminar Psikologi Kebangsaan 2013

 

14

Unit Penyelidikan Psikologi & Kesihatan Sosial, Sekolah Psikologi & Kerja Sosial, Universiti Malaysia Sabah

Unit Penyelidikan Psikologi & Kesihatan Sosial, Sekolah Psikologi & Kerja Sosial, Universiti Malaysia Sabah

07.11.2013 – 08.11.2013

 

Sekolah Psikologi & Kerja Sosial, Universiti Malaysia Sabah

14

Cecelia Essau, Suwaibah Zakaria, Shazia Iqbal and Murnizam Hj Halik

Mental Health Literacy For Anxiety Disorders In Malaysia

 

STAR 34th Conference

 

 

 

 

 

 

KATEGORI: ARTIKEL DALAM MAJALAH/BULETIN/AKHBAR

 

BIL.

NAMA PENULIS

JUDUL ARTIKEL

JUDUL MAJALAH/BULETIN/AKHBAR

ISSN

BIL./VOL (untuk majalah/buletin)

HALAMAN BERKAITAN

PENERBIT

1.

Mazni Mustapha

Seminar Isu-isu dalam Psikologi Sosial

Psychology Times

 

1/2013

-

UMS

2.

Mazni Mustapha

Persidangan Asian Conference on Psychology 2013, Osaka, Jepun.

Psychology Times

 

1/2013

-

UMS

3.

Norhamidah Jarimal@Safri

Skop Kerja Sosial Dalam Bidang Kesihatan

Psychology Times

 

1/2013

-

UMS

4.

Norhamidah Jarimal@Safri

Masih ada yang sayang dan kenangan Terindah di Rumah Warga Tua Sri Pritchard Kinarut, Papar

Psychology Times

 

1/2013

-

UMS

5.

Norhamidah Jarimal@Safri

Senario Dadah di Sabah

Psychology Times

 

1/2013

-

UMS

6

Blossom Fernandes, Shazia Iqbal Hashmi, & Cecilia A. Essau

Ataque De Nervios

the encyclopedia of clinical psychology.

 

2

 

 

Wiley Blackwell

                                                  SPADAUPPLBUnit Penyelidikan Psikologi dan Kesihatan SosialJurnal Psikologi dan Kesihatan SosialSAPJ(Southeast Asia Psychology Journal)JPP (Journal for Educational Thinkers)e respond   

                                                                   HR OnlineSmartUMS, E-LearningSistem eLNPTSistem eLNPTJadual Kuliah PendidikanJadual Kuliah Psikologi