Ujian Psikometrik Kemasukan ke Program Psikologi Sesi Pengajian 2020/2021, Fakulti Psikologi dan Pendidikan Universiti Malaysia Sabah

Cetak

 

 

 

Ujian Psikometrik Kemasukan ke Program Psikologi (HA13, HA16, HA19 dan HA20) Sesi Pengajian 2020/2021,  Fakulti Psikologi dan Pendidikan Universiti Malaysia Sabah

 

Makluman Ujian Psikometrik dibuka mengikut program berdasarkan ketetapan berikut;

PROGRAM

 TARIKH UJIAN PSIKOMETRIK

HA19  PSIKOLOGI KAUNSELING

19 MEI – 10 JUN 2020

HA13 PSIKOLOGI INDUSTRI DAN ORGANISASI

19 MEI- 30 JUN 2020

HA16 PEMBANGUNAN BELIA DAN KOMUNITI 

19 MEI- 30 JUN 2020

HA20 PSIKOLOGI KANAK-KANAK DAN KELUARGA

19 MEI- 30 JUN 2020

* sila klik pautan dibawa untuk mengikuti ujian.

http://phyquest.cseap.edu.my/index.php/qa/index/62