Matlamat, Objektif, Visi & Misi

OBJEKTIF

  1. Menghasilkan graduan yang lengkap dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai yang berkaitan dengan bidang psikologi, pendidikan, kerja sosial, dan sains sukan
  2. Menghasilkan graduan yang diiktiraf dalam bidang psikologi, pendidikan, kerja sosial, dan sains sukan;
  3. Menghasilkan ahli psikologi, pegawai sains sukan, kaunselor, pendidik, dan pekerja sosial terlatih yang berkelayakan untuk berkhidmat sebagai pemimpin masyarakat, pemimpin guru, perawat sosial, dan profesion yang berkaitan; dan
  4. Memenuhi keperluan dan permintaan dalam menghasilkan graduan kompeten dan seimbang yang diiktiraf di peringkat global dalam bidang psikologi, pendidikan, kerja sosial, dan sains sukan.

 

MATLAMAT

  1. Melaksanakan penyelidikan, pengajaran dan pembelajaran, penerbitan, persidangan, konsultasi, dan latihan yang berkaitan dengan kesejahteraan insan-manusia; dan
  2. Menyokong kecemerlangan dan menjadikan UMS sebagai institusi utama dalam pendidikan, latihan dan penyelidikan dalam bidang pendidikan.

VISI

Fakulti Psikologi dan Pendidikan beriltizam menjadi inovatif dan dinamik dalam berkembang maju ke arah kecemerlangan dalam bidang psikologi, pendidikan, kerja sosial, dan sains sukan yang bertaraf dunia.

MISI

FPP berusaha ke arah pengiktirafan antarabangsa untuk kecemerlangan dalam bidang dalam bidang psikologi, pendidikan, kerja sosial, dan sains sukan menerusi pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan, penerbitan, kolaborasi dan khidmat profesional masyarakat untuk melahirkan modal insan yang seimbang, berkelayakan, kompetitif, dan mahir untuk memenuhi keperluan pembangunan masyarakat dan negara.

Please publish modules in offcanvas position.