Pembangunan Belia dan Komuniti

Cetak

Program ini melihat perkembangan belia dari aspek kongnitif, sosial, emosi, moral dan fizikal dengan menggunakan pelbagai orientasi teoritikal bagaimana maklumat asas proses-proses perkembangan mempunyai implikasi kepada masalah-masalah belia dewasa ini dalam kontek komuniti. Program ini juga akan membincangkan perancangan, pelaksanaan serta penilaian program-program pembangunan belia dan komuniti. 

Struktur Kerja Kursus