English (UK)Bahasa Melayu

Perkhidmatan Makanan

 

HG09 Perkhidmatan Makanan

 

Program ini membolehkan pelajar memperoleh pengetahuan yang diperlukan dalam bidang sains makanan dan perkhidmatan makanan. Pelajar berpeluang mempelajari pengetahuan asas sains makanan seperti pengawetan makanan, pemprosesan makanan, kawalan mutu dan keselamatan makanan, perundangan dan piawaian makanan serta fungsi zat makanan. Di samping itu, pelajar akan turut memperoleh pengetahuan teori dan kemahiran praktikal dalam bidang perkhidmatan makanan seperti sistem operasi perkhidmatan makanan, keusahawanan dan perakaunan perkhidmatan makanan, asas masakan, penyediaan makanan secara komersil, pembangunan menu, serta susunatur, rekabentuk dan peralatan perkhidmatan makanan. Pelajar dikehendaki mengikuti latihan industri dalam pelbagai industri makanan di organisasi awam dan swasta seperti dalam unit sajian di institusi kesihatan, unit keselamatan dan kualiti makanan di hotel, institusi penyelidikan atau agensi kerajaan lain. Lulusan dari program ini berpeluang untuk bekerja di industri makanan terutamanya di institusi kesihatan, perhotelan, dan industri katering serta institut pendidikan dan penyelidikan.