English (UK)Bahasa Melayu

Sains Makanan dan Pemakanan

 

 

HS04 Sains Makanan dan Pemakanan

 

Program ini telah ditawarkan sejak 1997 dan ianya direkabentuk untuk melahirkan graduan yang dapat memenuhi keperluan tenaga mahir negara dalam bidang Sains Makanan dan Pemakanan samada dalam sektor awam, swasta maupun bekerja sendiri. Pelajar program ini akan mempelajari aspek fizikal, mikrobiologi dan kimia makanan dengan penekanan kepada sains makanan (toksikologi makanan, makanan berfungsi, inovasi makanan, enzim dalam pemprosesan makanan, ingredien makanan) dan kandungan nutrien makanan, fungsi nutrisi makanan dan kesannya kepada kesihatan. Pelajar-pelajar dikehendaki mengikuti latihan industri di luar universiti untuk mendapatkan pengalaman bekerja dan peluang untuk mengaplikasikan pengetahuan teori dan kemahiran praktikal.