English (UK)Bahasa Melayu

Teknologi Makanan

 

HY07 Teknologi Makanan dan Bioproses

 

Program ini telah ditawarkan sejak 1997 bagi melahirkan graduan yang dapat memenuhi keperluan tenaga mahir negara dalam bidang Sains Makanan dan Pemakanan samada dalam sektor awam, swasta maupun bekerja sendiri. Program ini memberikan pendedahan dari aspek aplikasi teknologi di dalam penghasilan, penyimpanan dan pembungkusan, bioteknologi, mikrobiologi serta aspek-aspek yang berkaitan dengan pemprosesan makanan. Program ini juga memerlukan pelajar menjalani latihan industri agar mereka lebih memahami dan mempraktikkan ilmu yang telah dipelajari serta membiasakan diri dengan budaya kerja. Program ini dibentuk agar pelajar memperolehi pengetahuan di dalam bidang teknologi makanan serta biopemprosesan makanan. Lulusan dari program ini berpeluang untuk bekerja di industri berasaskan makanan, sama ada di sektor swasta, kerajaan atau separa kerajaan, pendidikan serta penyelidikan.