English (UK)Bahasa Melayu

Program Yang Ditawarkan

pdf iconKlik untuk muat turun

PROGRAM DITAWARKAN

 

Pada masa ini pelajar lepasan ijazah berdasarkan penyelidikan yang terdapat di Fakulti. Antara ijazah yang ditawarkan ialah:

Doktor Falsafah (PhD)

Sarjana Falsafah (MPhil)

Sarjana Sains (MSc)

 

Bidang Kajian & Pengkhususan

Aktiviti-aktiviti penyelidikan yang dijalankan di Fakulti ini boleh dikategorikan kepada bidang berikut, pengajian dan pengkhususan:

 

 

Bidang

 

Pengkhususan

 

Sains Makanan

 

Kualiti dan keselamatan makanan

 

Penapaian makanan

 

Kimia makanan dan biokimia

 

Mikrobiologi makanan

 

Pembangunan produk makanan

 

Toksikologi makanan

 

Makanan berfungsi

 

Sains Flavour

 

Ciri-ciri antimikrob produk semula jadi

 

Sifat fizikokimia makanan

 

Penilaian deria makanan

 

Makanan halal

 

 

 

Teknologi Makanan

 

Teknologi penapaian Makanan

 

Teknologi pemprosesan makanan

 

Pembangunan produk makanan

 

Teknologi pengendalian lepas tuai

 

 

Pemakanan

 

Epidemiologi pemakanan

 

Pemakanan komuniti

 

Perkhidmatan Makanan

 

Gastronomi

 

Jaminan kualiti perkhidmatan makanan

 

 

 

Permohonan

Calon-calon yang ingin memohon boleh mendapatkan borang permohonan dari Pusat Pengajian Siswazah, Universiti Malaysia Sabah. Borang permohonan yang lengkap bersama-sama dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dan cadangan penyelidikan hendaklah dikemukakan kepada Pusat Pengajian Siswazah. Maklumat lanjut mengenai permohonan itu boleh didapati di laman web Pusat Pengajian Siswazah (laman web: http://www.ums.edu.my).

 

 

Syarat Kemasukan

Jawatankuasa Pemilihan akan menilai kemampuan pemohon untuk mengikuti program tersebut berdasarkan kriteria berikut:

 

Sarjana Sains (MSc)

Calon hendaklah memegang ijazah Sarjana Muda Sains Makanan / Teknologi Makanan / Perkhidmatan Makanan atau bidang berkaitan daripada mana-mana institusi yang diiktiraf oleh Senat, dengan mendapat PNGK sekurang-kurangnya 3.0. Calon yang mendapat PNGK di bawah 3.0 (melebihi 2.8) atau tidak memegang Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berkaitan yang dikehendaki (oleh jawatankuasa atau penyelia) untuk menghadiri beberapa kursus ijazah pertama dalam tempoh pencalonan.

 

Sarjana Falsafah (MPhil)

Hanya calon sepenuh masa dengan CGPA di atas 3 (mempunyai ijazah sarjana muda dalam bidang Sains Makanan / Teknologi Makanan / Perkhidmatan Makanan atau bidang berkaitan daripada mana-mana institusi yang diiktiraf oleh Senat) adalah layak untuk memohon MPhil. Calon adalah tertakluk kepada garis panduan untuk penukaran pendaftaran dari MPhil kepada PhD. Permohonan hanya boleh dibuat selepas calon itu telah siap dengan memuaskan 2 semester berturut-turut berdaftar (12 bulan) dan mesti disampaikan sekurang-kurangnya 2 kertas kerja dalam seminar atau persidangan. Calon juga perlu memenuhi keperluan untuk penukaran yang ditetapkan oleh pihak fakulti. Permintaan untuk penukaran selepas 15 bulan pendaftaran tidak akan diproses.

 

Doktor Falsafah (PhD)

Calon hendaklah memegang ijazah sarjana atau kelayakan lain yang setaraf dengan Ijazah Sarjana yang diiktiraf oleh Senat.

 

Tempoh Pengajian

 

Sarjana Sains

Sepenuh masa: 2 - 6 semester

Separuh Masa: 4 - 10 semester

 

Sarjana Falsafah

Sepenuh masa: selepas siap dengan memuaskan 2 semester berturut-turut berdaftar (12 bulan) + dikemukakan sekurang-kurangnya 2 kertas kerja dalam seminar atau persidangan [layak untuk permintaan penukaran pendaftaran dari MPhil kepada PhD]. Jika permintaan tidak diluluskan oleh Jawatankuasa, calon perlu terus MPhil untuk maksimum 6 semester.

Sambilan: tidak dibenarkan

 

Doktor Falsafah

Sepenuh masa: 6 - 12 semester

Separuh Masa: 8 - 14 semester

 

Penyelia

Calon menjalani pascasiswazah secara penyelidikan akan diselia oleh seorang penyelia dan penyelia bersama atau sesuatu jawatankuasa yang pengkhususan berkaitan dengan disiplin calon. Kebanyakan penyelia adalah pemegang PhD dengan tahun pengalaman dalam pengajaran dan penyelidikan dalam bidang masing-masing.