English (UK)Bahasa Melayu

Kolokium Siswazah

Kolokium Siswazah

Fakulti Sains Makanan dan Pemakanan

SEKRETARIAT KOLOKIUM PASCASISWAZAH FSMP

FAKULTI SAINS MAKANAN DAN PEMAKANAN

Tel. No: 088-320 000 samb. 8560 (Dr. Wolyna ) / 8733 ( Cik Sarinah )

E- mel: pascafsmp.gmail.com