English (UK)Bahasa Melayu

PROGRAM MOBILITI

Program Pelajar Mobility FSMP

Dipromosikan oleh Kementerian Pengajian Tinggi, FSMP bertujuan untuk memudahkan dan menyediakan platform unik bagi para pelajar untuk memperoleh pengalaman perjalanan dan budaya luar negeri, selain pendedahan kepada pelbagai disiplin ilmu sains makanan, teknologi makanan, dan bioproses, perkhidmatan makanan, sebagai dan pemakanan.

 

Tiga jenis program mobiliti ditawarkan pada masa ini:

 

1. Dengan pemindahan jam kredit, tempoh: 1 semester

Pelajar dibenarkan memilih kursus yang ditawarkan semasa semester berdaftar untuk pemindahan kredit. Semua kursus dijalankan dalam bahasa Inggeris. Pelajar dianggap perlu menghadiri semua ceramah dan kaedah penilaian yang ditentukan oleh pengajar kursus untuk kelayakan pemindahan kredit.

 

2. Tanpa pemindahan jam kredit, tempoh: minimum 2 bulan

Pelajar biasanya didaftarkan dalam program ini untuk projek akhir tahun atau kajian penyelidikan. Setiap pelajar akan ditugaskan kepada ahli akademik untuk pemantauan dan penilaian kemajuan projek atau kajian penyelidikan. Ia juga boleh diselia bersama oleh ahli akademik Universiti asal pelajar itu.

 

3. Tanpa pemindahan jam kredit, tempoh: 2 minggu

Pelajar dalam jenis program ini akan mendapat pengalaman pembelajaran dengan pelajar semasa kami dalam kursus terpilih, serta pendedahan kepada aspek budaya tempatan di sekitar bandar. Sepanjang tempoh penginapan, pelajar akan dibantu oleh ahli akademik dan pelajar yang ditugaskan.