Published: Tuesday, 18 April 2017

CARIAN

IDPerkaraRujukanNama FailPautan Dokumen
3Bahan Rujukan UtamaBahan Rujukan Agensi Luar1. Akta Arkib negara 2003.pdfDOWNLOAD
4Bahan Rujukan UtamaBahan Rujukan Agensi Luar2. MS 2223-1 2009.pdfDOWNLOAD
5Bahan Rujukan UtamaBahan Rujukan Agensi Luar3. MS_2223_2_2009.pdfDOWNLOAD
6Bahan Rujukan UtamaBahan Rujukan Agensi Luar4. Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88).pdfDOWNLOAD
7Bahan Rujukan UtamaBahan Rujukan Agensi Luar5. Arahan Keselamatan Pekeliling Am Bil 1 2007.pdfDOWNLOAD
8Bahan Rujukan UtamaBahan Rujukan Agensi Luar5. Arahan Keselamatan.pdfDOWNLOAD
9Bahan Rujukan UtamaBahan Rujukan Agensi Luar6. Dasar Pengurusan Rekod Kerajaan 2010.pdfDOWNLOAD
10Bahan Rujukan UtamaBahan Rujukan Agensi Luar7. Dasar Perolehan dan Penilaian Rekod Awam.pdfDOWNLOAD
11Bahan Rujukan UtamaBahan Rujukan Agensi Luar8. Surat Pekeliling Am Bil_012013.pdfDOWNLOAD
12Bahan Rujukan UtamaBahan Rujukan Agensi Luar9. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil.1 Tahun 2003- Garis Panduan Mengenai tatacara penggunaan internet dan mel Elektronik.pdfDOWNLOAD
13Bahan Rujukan UtamaBahan Rujukan Agensi Luar10. Pekeliling Perkhidmatan bil.5 Tahun 2007.pdfDOWNLOAD
14Bahan Rujukan UtamaBahan Rujukan Agensi Luar10. Pekeliling Perkhidmatan bil.5 Tahun 2007.pdfDOWNLOAD
15Bahan Rujukan UtamaBahan Rujukan Agensi Luar12. Surat Pekeliling Am 1970.pdfDOWNLOAD
16Bahan Rujukan UtamaBahan Rujukan Agensi Luar13. Garis panduan pengelasan dan pengelasan semula mengikut Akta Rahsia Rasmi 1972 dan surat Pekeliling Am Bil.2 Tahun 1987.pdfDOWNLOAD
17Bahan Rujukan UtamaBahan Rujukan Agensi Luar14. Kawalan_Keselamatan_Rahsia_Rasmi_dan_Dokumen_Rasmi_Kerajaan.pdfDOWNLOAD
18Bahan Rujukan UtamaBahan Rujukan Agensi Luar15. Arahan teknologi maklumat 2007.pdfDOWNLOAD
19Bahan Rujukan UtamaBahan Rujukan Agensi Luar16. Garis Panduan Kawalan dan Peraturan Keselamatan Pemindahan Fail,Dokumen,Maklumat dan Bahan Terperingkat.pdfDOWNLOAD
20Bahan Rujukan UtamaBahan Rujukan yang diwujudkan di UMS17. Pekeliling_Pendaftar_Bil_6_Tahun_2013.pdfDOWNLOAD
21Bahan Rujukan UtamaBahan Rujukan yang diwujudkan di UMS18. Pekeliling_Pendaftar_Bil_11_Tahun_2012.pdfDOWNLOAD
22Pelupusan RekodDokumen BerkaitanJPR Urusan Am Lima 5.pdfDOWNLOAD
23Pelupusan RekodDokumen BerkaitanJadualPelupusanRekodKewanganDanPerakaunan.pdfDOWNLOAD
24Pelupusan RekodBahan Rujukan yang diwujudkan di UMSJADUAL PELUPUSAN REKOD FUNGSIAN.pdfDOWNLOAD
25Pelupusan RekodBahan Rujukan Agensi LuarBorang2 ARKIB Peraturan-Peraturan Arkib Negara (Penetapan Borang-Borang) (1).pdfDOWNLOAD
26Bahan Rujukan UtamaBahan Rujukan yang diwujudkan di UMSPanduan Pengendalian Fail Rasmi UMS Bil_11_Tahun_2012.pdfDOWNLOAD
27Bahan Rujukan UtamaBahan Rujukan yang diwujudkan di UMSGaris Panduan Pengurusan Rahsia Rasmi Universiti Malaysia Sabah Bil.6 -2013.pdfDOWNLOAD
28Pelupusan RekodBahan Rujukan yang diwujudkan di UMSJADUAL PELUPUSAN REKOD FUNGSIAN.pdfDOWNLOAD