BahasaMelayuMalaysiaEnglish (UK)

Bahagian Kaunseling dan Bimbingan

Fungsi Bahagian Kaunseling & Bimbingan

 

- Menyelaras Program/ Seminar/ Bengkel Pembangunan Kendiri Pelajar.

- Mengendalikan khidmat kaunseling dan bimbingan kepada pelajar secara individu dan kelompok, ujian-ujian psikologi seperti (ujian personality, stress) dan sesi terapi kaunseling kepada pelajar.

- Menganjurkan program-program berkaitan kaunseling dan bimbingan pelajar, program kecemerlangan akademik pelajar dan program persediaan kerjaya khusus kepada pelajar tahun akhir.

- Pengenalpastian masalah pelajar melalui keputusan akademik dan latar belakang.

- Menjalankan sesi bimbingan kerjaya dan sesi kaunseling bagi kes-kes tatatertib pelajar yang dirujuk.

- Menyediakan laporan data & statistik bagi jumlah klien, sesi kaunseling, jenis-jenis isu dan bimbingan.

- Menjalinkan hubungan dengan syarikat, agensi luar, industri dan Jabatan kerajaan bagi program kerjaya.