BahasaMelayuMalaysiaEnglish (UK)

Bahagian Pembangunan Pelajar

- Merancang, melaksana dan menguruskan Takwim Aktiviti Tahunan, MPP, JAKMAS dan Semua Kelab dan Persatuan.

- Menyediakan latihan yang diperlukan oleh pelajar.

- Memantau aktiviti, program dan latihan pelajar

- Merekod aktiviti, program dan latihan serta mengemas kini laporan aktiviti pelajar secara bulanan/ tahunan.

- Mengurus MySDP (My Student Development Point System)

- Mengurus Program Kepimpinan Bersepadu Pelajar

- Merancang aktiviti kemasyarakatan dan kesukarelawan antara pelajar dan komuniti masyarakat Malaysia.

- Mengurus Majlis Timbalan Dekan HEP & Alumni.

- Mengurus pencalonan MAHEPA (Majlis Anugerah Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) dan Pemilihan MPP (Majlis Perwakilan Pelajar).