KEAHLIAN

KEAHLIAN

Persatuan Himpunan Ilmuan Universiti Malaysia Sabah (HiUMS) membuka keahlian sebagaimana berikut:-

A. Ahli Biasa

i. Kewarganegaraan : Malaysia
ii. Umur Minima : 23 tahun
iii. Kawasan/Negeri Tempat Tinggal Ahli : Sabah
iv. Keturunan/Bangsa : Semua
v. Jantina : Semua
vi. Agama : Semua
vii. Kriteria Keahlian Yang Lain: Para Ahli Akademik Dan Penyelidik Warganegara Malaysia Yang Bekerja Dan Berdaftar Di Universiti Malaysia Sabah Sama Ada Secara Tetap Atau Kontrak.

B. Ahli Bersekutu

Terbuka kepada mereka yang tidak memenuhi kriteria ahli biasa.

C. Ahli Seumur Hidup

Terbuka kepada Ahli Biasa yang membayar yuran sekaligus.
i. Yuran Keahlian: Bayaran masuk: RM 10 (Ringgit Malaysia Sepuluh Sahaja)
ii. Yuran: RM 20 (Ringgit Malaysia Dua Puluh Sahaja)
iii. Yuran seumur hidup ( perlu dijelaskan semasa permohonan ahli ): RM 50 (Ringgit Malaysia Lima Puluh Sahaja)