PROSEDUR MS ISO

Rujukan Prosedur MS ISO:

  1. UMS.PK.15 - Perakuan Teknikal JPP dan Pelaksanaan Kerja-Kerja Baharu, Ubahsuai dan Naiktaraf Bangunan
  2. UMS.PK.19 - Pembaikan dan Servis Berjadual Bangunan dan Infrastruktur
  3. UMS.PK.21 - Pengurusan Kenderaan Universiti
  4. UMS.PU.15 - Pengurusan Kontrak Perkhidmatan